Klarlagt - för ett förbesiktigat och försäkrat hem!

Under en bostadsaffär vill vi att både säljare och köparen ska ha en så positiv och trygg upplevelse som möjligt. När en bostad byter ägare finns dock alltid risk att situationer kan uppstå, oavsett hur noggranna, ärliga och uppriktiga båda parter är. Klarlagt är försäljningspaket som är till för att du som kund ska kunna känna dig lugn och trygg i din bostadsaffär. Nedan följer en kortfattad sammanfattning om vad som ingår i Klarlagt Bostadsrätt respektive Klarlagt Villa. Klarlagt utförs i samarbete med Sustera sustera.se

Klarlagt Villa

Som säljare är du ansvarig för så kallade dolda fel i 10 år efter försäljningen. Att huset är märkt Klarlagt gör att försäljningsprocessen blir enklare samt att värdet på huset kan öka.

Klarlagt Bostadsrätt

Klarlagt Bostadsrätt är ett försäljningspaket som är till för att du som säljare ska kunna känna dig lugn och trygg när du säljer din bostad.

Övriga tjänster