Att sälja en bostad - steg för steg

Att sälja en bostad - steg för steg

Att sälja sin bostad är för många en stor affär i en ny situation. Då är det tryggt med en erfaren och kunnig mäklare som lotsar dig rätt genom hela processen.

Vår erfarenhet är att förberedelse lönar sig. Varje affär är unik och vårt arbete är att hantera just din försäljning på bästa sätt.

Funderar du på att sälja din bostad?

Genom att klicka på knappen, godkänner du  användarvillkoren och personuppgiftspolicyn

Att sälja en bostad steg för steg

1.
Första mötet - hemma hos dig

Vi presenterar HusmanHagbergs affärsprocess, gör en bedömning av marknadsvärdet, och ringar in den primära målgruppen. Sedan tar vi tillsammans fram en försäljningsplan.

 • Presentation HusmanHagberg
 • Marknadsvärdering
 • Individuell försäljningsplan
 • Uppgifter från Lantmäteriet/Bostadsrättsföreningen
 • Faktauppgifter om bostaden
 • Våra tilläggstjänster
 • Kvalitetssäkring
2.
Maximera affären

Vi säkerställer att din bostad presenteras på bästa tänkbara sätt. Förbereder marknadsföringen genom noggrann research och finjusteringar. Med allt på plats tar vi fram en bostadsbeskrivning som godkänns av dig.

 • Besiktning och försäkring
 • Energideklaration
 • Planritningar anpassade för tryckt material och webben
 • Faktainsamling och kontroller
 • Fotografering
 • Områdesplaner, byggrätt, bygglov
 • Bostadsbeskrivning
 • Preliminär skatteuträkning
 • Homestyling
3.
Startskottet för spekulanterna

Nu blir det officiellt. Din bostad finns ute på marknaden. Vi exponerar din bostad i rätt kanal mot rätt målgrupp,attraktivt och effektivt. Vi arbetar akivt med spekulantregister och sprider nyheten där vi vet att intresset är som störst. Nu börjar affärens spännande fas.

 • Digitala kanaler
 • Ev. printannonsering
 • Aktivt kundregister
 • Utställningar
 • Kontaktnät

Vanliga frågor och svar

Det första mötet och tecknade av förmedlingsuppdrag?

Funderar du på att sälja men befinner dig långt ifrån den aktuella marknaden? Inga problem, våra mäklare träffas gärna digitalt! Genom kanaler som ex. Face Time, Whatsapp, Messenger eller Microsoft teams kan ni ha ett första möte. Förbered er gärna med bilder på och information om er bostad, så att vår mäklare enklare kan göra en rättvisande värdering.  Ett eventuellt förmedlingsavtal går bra att teckna på distans.

Kontraktsskrivning och tillträde

I första hand bör kontraktsskrivning ske vid ett gemensamt möte mellan säljare, köpare och mäklare men ibland är det inte möjligt.

Fullmakt – Vad gäller?

I första hand bör man utreda om den säljare som inte kan infinna sig i stället kan lämna fullmakt till någon. Observera att fastighetsmäklaren aldrig får vara ombud vid kontraktsskrivningen. Däremot går det i regel bra vid tillträdet (förutsätter alltid en skriftlig fullmakt i original).

Vid en försäljning av en fastighet ska fullmakten alltid vara skriftlig och den bör uppvisas i original vid kontraktsskrivning. En fullmakt i original är en förutsättning för att lagfart ska beviljas.

En fullmakt för överlåtelse av bostadsrätt behöver inte uppvisas i original, en skannad eller faxad kopia räcker normalt. Originalet ska dock skickas till fastighetsmäklaren för arkivering.

En fullmakt ska vara undertecknad av fullmaktsgivaren. Förutom fullmaktstagarens namn ska den ange vad fullmakten omfattar, alltså vilka handlingar som ombudet har rätt att vidta för fullmaktsgivarens räkning. Vid fastighetsköp är det ett absolut krav att fullmakten anger att den avser köp eller försäljning av fast egendom. Helst bör även fastighetsbeteckningen/lägenhetsbeteckningen anges.

Observera att en bank som villkor för att bevilja lån kan kräva att en fullmakt ska uppvisas i original och/eller vara bevittnad, även om det inte alltid krävs enligt lag. Det förekommer även att bostadsrättsföreningar ställer sådana krav för att hantera ansökan om medlemskap.

Verkar det krångligt? Självklart hjälper våra mäklare till med att förbereda en fullmakt om du behöver en.

Men vad händer om ett ombud inte kan engageras i tid för kontraktsskrivning och en fullmakt därför inte är möjlig?

Om ett ombud inte kan engageras, får köpehandlingen helt enkelt skickas per post. Parterna bör då omedelbart, efter underskrift, posta köpehandlingen. Fram till dess att en ömsesidigt undertecknad köpehandling i original nått mäklaren eller den av parterna som signerade avtalet först, kan vem som helst av parterna återkalla sin underskrift.

Inga skannade köpehandlingar får förekomma. Skälet till detta är att underskrifterna i original måste finnas på samma avtalsexemplar.

Källa: Mäklarsamfundet.

Gå till sidan

Om ingen försäljning kommer till stånd har fastighetsmäklaren rätt till ersättning bara om uppdragsgivaren och mäklaren skriftligt avtalat om en sådan ersättning.

Gå till sidan

Att ett uppdragsavtal gäller med ensamrätt innebär att fastighetsmäklaren normalt har rätt till provision om objektet säljs under den tid ensamrätten varar. Detta gäller även om mäklaren inte på något sätt har medverkat till försäljningen. Den uppdragsgivare som under ensamrättstiden säljer på egen hand eller genom någon annan mäklare riskerar alltså att få betala provision till den eller de mäklare som har ensamrätt.

Ett förmedlingsuppdrag med ensamrätt innebär också att mäklaren förväntas vara mer aktiv än om uppdraget inte är förenat med ensamrätt.

En överenskommelse om ensamrätt måste vara skriftlig. Tiden för ensamrätt får bestämmas till högst tre månader åt gången. En överenskommelse om förlängning får träffas tidigast en månad innan ensamrätten upphör.

Gå till sidan