Expressvärdera nu!

Inom en arbetsdag vet du vad din bostad är värd. Gratis, enkelt, snabbt!

* Obligatoriskt

Att sälja med HusmanHagberg

Att sälja sin bostad är för många en stor affär i en ny situation. Då är det tryggt med en erfaren och kunnig mäklare som lotsar dig rätt genom hela processen.

Vår erfarenhet är att förberedelse lönar sig. Varje affär är unik och vårt arbete är att hantera just din försäljning på bästa sätt.

Före en affär

1.

Första mötet - hemma hos dig

Vi presenterar HusmanHagbergs affärsprocess, gör en bedömning av marknadsvärdet, och ringar in den primära målgruppen. Sedan tar vi tillsammans fram en försäljningsplan.

 • Presentation HusmanHagberg
 • Marknadsvärdering
 • Individuell försäljningsplan
 • Uppgifter från Lantmäteriet/Bostadsrättsföreningen
 • Faktauppgifter om bostaden
 • Våra tilläggstjänster
 • Kvalitetssäkring
2.

Maximera affären

Vi säkerställer att din bostad presenteras på bästa tänkbara sätt. Förbereder marknadsföringen genom noggrann research och finjusteringar. Med allt på plats tar vi fram en bostadsbeskrivning som godkänns av dig.

 • Besiktning och försäkring
 • Energideklaration
 • Planritningar anpassade för tryckt material och webben
 • Faktainsamling och kontroller
 • Fotografering
 • Områdesplaner, byggrätt, bygglov
 • Bostadsbeskrivning
 • Preliminär skatteuträkning
 • Homestyling

 

3.

Startskottet för spekulanterna

Nu blir det officiellt. Din bostad finns ute på marknaden. Vi exponerar din bostad i rätt kanal mot rätt målgrupp,attraktivt och effektivt. Vi arbetar akivt med spekulantregister och sprider nyheten där vi vet att intresset är som störst. Nu börjar affärens spännande fas.

 • Digitala kanaler
 • Ev. printannonsering
 • Aktivt kundregister
 • Utställningar
 • Kontaktnät

Under

1.

Visning, budgivning, försäljning

Nu är det dags att göra affärer! Vi förbereder en professionell visning med komplett presentationsmaterial och hjälper dig genom hela processen. Hela tiden med siktet inställt på bästa möjliga affär.

 • Visningen - en kundupplevelse
 • Personliga visningar
 • Tillgänglighet
 • Fortlöpande information och råd
 • Förhandling med spekulanter
 • Likviditetskontroll av köpare
2.

Vi knyter ihop affären

Vi bjuder båda parter till oss för geomgång och kontraktsskrivning, vilket föregåtts av kontraktsförslag. Ni erbjuds vår expertis för att underlätta er bostadsaffär.

 • Genomgång av överlåteseavtal/köpeavtal
 • Eventuella vilkor
 • Handpenning - depositionsavtal
 • Relevanta informationsblad
 • Tilläggstjänster och samanbetspartners
3.

Vid din sida hela vägen

Vi finns till hands och ger dig löpande information om allt som rör den kommande flytten.

 • Efterbesiktning
 • Rådgivning
 • Kontakt med banker
 • Eventuella villkorsuppfyllanden
 • Utbetalning av handpenning

Efter

1.

Vi avslutar affären

Vi upprättar en avräkning med fördelning av kostnader. Köparen lägger slutlikviden och vi tar i förekommande fall fram ett köpebrev. Vi avslutar med en kundutvärdering som är ett viktigt verktyg för vår kvalitetsutveckling.

 • Likvidavräkning
 • Köpebrev/Överlåtelsebevis
 • Lånehandlingar
 • Kvalitetsuppföljning
 • Överlämnande av journalföring, sk Mäklarjournal
2.

Nu och för alltid

Vi följer upp, hjälper tilll med din bostadsdeklaration och erbjuder vårt dedikerade engagemang i dina framtida bostadsfrågor.

 • Uppföljning
 • Deklaration av bostadsförsäljningen
 • Utvärdering

Nöjdare kunder - hur vet vi det?

Efter varje affär frågar vi vår kunder vad de tycker om vår mäklartjänst. Mer än 90 % är så nöjda att de gärna rekommenderar oss vidare.

Undersökningen görs av ett fristående företag. 

Läs mer om vår undersökning

Juridisk rådgivning

Våra kunder får rabatt hos digitala juristbyrån Avtal24.

Läs mer

Kommande®

Förbered försäljningen nu och samla spekulanter långt innan säljstart. Samtidigt som du hinner få värdehöjande råd från din mäklare.

Läs mer

Klarlagt - för ett förbesiktigat och försäkrat hem!

Klarlagt är ett försäkringspaket som är till för att du som säljare ska kunna känna dig lugn och trygg när du säljer din bostad.

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vad ingår i ett förmedlingsuppdrag?

I förmedlingsuppdraget ingår att fastighetsmäklaren utför olika moment före eller i samband med en överlåtelse. I mäklarens uppdrag ingår alltid

 • att kontrollera vem som äger objektet liksom vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar det,
 • att kontrollera om objektet har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar,
 • att upprätta en objektsbeskrivning och
 • att erbjuda en beräkning av boendekostnaderna för köparen, en så kallad boendekostnadskalkyl.

Normalt ingår även följande moment

 • att besöka och värdera objektet, så kallat intag,
 • att marknadsföra objektet,
 • att genomföra visningar,
 • att ta emot bud och föra diskussioner med spekulanter,
 • att upprätta köpehandlingar och medverka vid kontraktskrivning samt
 • att hjälpa köparen att söka lagfart eller medlemskap i bostadsrättsförening om köparen så önskar.

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen

Hur hög får fastighetsmäklarens provision vara?

Prissättningen för fastighetsmäklartjänster är fri. Det innebär att mäklare konkurrerar med varandra bland annat genom olika priser och andra förutsättningar för erbjudandet. Det finns inte någon bestämd taxa. Ersättningsvillkoren skall anges i uppdragsavtalet. På Fastighetsmäklarinspektionens hemsida finns ett faktablad ”Bra för konsumenter att veta om provision m m”

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen

Vilket ansvar har säljaren?

Säljaren har enligt lag upplysningsplikt och är skyldig att informera köparen om alla fel och brister som han känner till. Säljaren kan inte senare bli ersättningsskyldig för fel och brister han/hon har informerat om. Till köpekontraktet bifogas ofta en frågelista som fyllts i av säljaren. Här har säljaren mer detaljerat antecknat ev. skador och förändringar samt hur och när åtgärd skett. Säljaren ansvarar för fel han inte upplyst om men med all sannolikhet borde ha känt till samt för s.k. dolda fel, d.v.s. fel i fastigheten som inte går att upptäcka vid en besiktning och som köparen inte heller borde förvänta sig med hänsyn till byggnadens ålder och skick. Vill man gardera sig mot eventuella överraskningar kan man via HusmanHagberg teckna en säljansvarsförsäkring. Kontakta ditt närmaste kontor, så berättar vi mer.

Köparen har en långt gående undersökningsplikt och kan inte i efterhand åberopa fel som han vid undersökningen hade kunnat upptäcka. Dolda fel kan däremot åberopas. Detta är ett fel som köparen inte upptäckt (och heller inte borde ha kunnat upptäcka) vid en noggrann undersökning. För maximal trygghet för både säljaren och köparen är det bra att låta en fackman utföra undersökningen före köpet. Kontakta ditt närmaste kontor så berättar vi mer.

Kontakt

Bli kontaktad av en mäklare

* Obligatoriskt

Kontakta ditt närmaste HusmanHagberg-kontor så berättar de mer!

Hitta kontor