Har fastighetsmäklaren rätt till ersättning om en försäljning inte kommer till stånd?

Har fastighetsmäklaren rätt till ersättning om en försäljning inte kommer till stånd?

Om ingen försäljning kommer till stånd har fastighetsmäklaren rätt till ersättning bara om uppdragsgivaren och mäklaren skriftligt avtalat om en sådan ersättning.