Klarlagt Bostadsrätt – för ett tryggt och bekvämt bostadsbyte!

När du gör din bostadsaffär vill vi att både du och köparen ska ha en så positiv och trygg upplevelse som möjligt. När en bostad byter ägare finns dock alltid risk att situationer kan uppstå, oavsett hur noggranna, ärliga och uppriktiga båda parter är. Klarlagt Bostadsrätt är ett försäkringspaket som är till för att du som säljare ska kunna känna dig lugn och trygg när du säljer din bostad. Nedan följer en kortfattad sammanfattning om vad som ingår i Klarlagt Bostadsrätt.

Dolda felförsäkring Bostadsrätt

Via försäkringen för dolda fel får du som säljare hjälp med att inom ramen för försäkringsvillkoren reda ut om ansvar föreligger i de fall då köparen har ställt krav. Visar det sig vara ett dolt fel som du som bostadsrättsinnehavare och enligt köplagen ska ansvara för, så ersätter försäkringsbolaget köparen. Försäkringsbeloppet är på 700 000 kr inklusive eventuella rättegångskostnader. Försäkringen kan gälla bland annat för konstruktionsfel, installationer avseende el, vatten, avlopp, värme och ventilation. Det finns ingen självrisk eller skaderegleringsgräns. Försäkringsskyddet gäller i 2 år.

Exempel på undantag: fel beträffande vattnets kvalitet och kvantitet, radon, gammastrålning, asbest, fel som du som säljare har känt till. För mer information om omfattningen och om de undantag som finns hänvisar vi till försäkringsvillkoren.

BOFrid Bostadsrätt

Denna försäkring täcker plötsliga och oförutsedda skador på vitvaror. Ersättning lämnas för skadad vitvara som inte är äldre än 12 år (tvättmaskin 10 år). Försäkringen gäller för dig som säljare från dagen då Klarlagt beställs och gäller fram till tillträdesdagen enligt köpekontraktet, dock max 12 mån. Försäkringsbeloppet är högst 40 000 kr under försäkringsperioden och självrisken 550 kr per skada. Försäkringen har ett unikt allriskskydd som skyddar för plötsliga och oförutsedda skador på fast egendom orsakade av dig som försäkrad säljare och som kan uppkomma innan eller efter visning. Skyddet gäller från dagen då Klarlagt beställs och fram till tillträdesdagen, dock max 3 mån. Försäkringsbeloppet är totalt 10 000 kr för försäkringsperioden och självrisken 400 kr per skada. Om motsvarande skada som kan ersättas via denna allriskförsäkring istället ersatts av försäkringstagarens hemförsäkringsbolag, gäller denna försäkring med självriskreducering av försäkringsbolagets självrisk.

Exempel på undantag: all annan egendom som ej är att klassa som vitvara, reparationskostnader som ingår eller ersätts av tillverkningsgaranti, skada som uppkommer till följd av problem med tillförseln av el, gas, vatten eller olja. För mer information om omfattning, undantag m m hänvisar vi till försäkringsvillkoren.

TÍLLVAL

Besiktning

En besiktningsman utför en besiktning av bostaden inför försäljningen. Hon eller han tittar speciellt på våtrum och köksutrymmen då det ofta finns en större risk för skador eller rena konstruktionsfel i dessa utrymmen. Ett besiktningsutlåtande ger intressenter en bra överblick över bostadens status.

Areauppmätning

Du som säljare är skyldig att lämna korrekt information om ytan på din bostad. Under besiktningstillfället gör besiktningsmannen en areauppmätning som redogörs i ett protokoll.

Betalningsvillkor

Klarlagt-paketet faktureras när bostaden har blivit såld och du som säljare mottagit din handpenning. Kommer ingen försäljning till stånd utgår inga kostnader för paketet. Eventuella tillvalstjänster debiteras till ordinarie styckpris. Observera att villkoret ej kan nyttjas i de fall du som säljare byter till annan mäklarbyrå. Vid uppsagt förmedlingsuppdrag faktureras paketet i sin helhet. Du som säljare uppmanas i samband med fakturering attkontakta Independia för avstämning gällande