Klarlagt för köpare

Under en bostadsaffär vill vi att både säljare och köparen ska ha en så positiv och trygg upplevelse som möjligt. När en bostad byter ägare finns dock alltid risk att situationer kan uppstå, oavsett hur noggranna, ärliga och uppriktiga båda parter är. Klarlagt är försäkringspaket som är till för att du som kund ska kunna känna dig lugn och trygg i din bostadsaffär. Klarlagt utförs i samarbete med Raksystems Independia raksystems.se

Vad innebär Klarlagt?

Klarlagt innebär att bostaden är noga besiktigat av en oberoende och opartisk besiktningsman. I besiktningen ingår även att besiktningsmannen tittar extra på el-, vatten- och avloppsinstallationer. Klarlagt innebär att du som köpare blir ersatt för konstaterade dolda fel enligt försäkringsvillkoren i upp till tio år efter tillträdet. En förutsättning för att Dolda felförsäkringen skall vara aktiv är att säljaren betalt fakturan för paketet Klarlagt inom ramen för betalningsvillkoren. En ytterligare fördel med Klarlagt är att försäkringen även innefattar dolda fel gällande el-, vatten- och avloppsinstallationer. Detta ger dig en trygghet och ett mervärde i ditt bostadsköp.

Köparens ansvar

Som köpare har du enligt lag en omfattande undersökningsplikt. Tjänsten Klarlagt fråntar inte dig din undersökningsplikt enligt Jordabalken 4:19. För att uppfylla en del av din undersökningsplikt erbjuds du att göra en s k köpargenomgång. Väljer du att utföra en genomgång på plats i bostaden medföljer en kostnadsfri försäkring, värde 1 900 kr. Denna försäkring täcker plötsliga och oförutsedda skador på vitvaror enligt gällande försäkringsvillkor när försäkringen tecknas. Notera att det måste ske en köpargenomgång för att köparen ska få ett ansvarsförhållande med besiktningsbolaget.

En köpargenomgång på plats eller via telefon är förenat med en kostnad vilket fastighetsmäklaren eller Raksystems Independia kan informera om.

Klarlagt - Värdefullt för dig som köpare.

• Kännedom om bostadens skick

• Bostaden är omfattande undersökt

• Tryggare att lägga bud

• Möjlighet till köpargenomgång på plats med fri vitvaruförsäkring som gäller i tolv månader från tillträdesdagen

Klarlagt Villa

En säljare är ansvarig för så kallade dolda fel i 10 år efter försäljningen. Att huset är märkt Klarlagt gör att försäljningsprocessen blir enklare.

Här kan du läsa mer om den tjänst som säljaren valt att teckna: Läs mer

Klarlagt Bostadsrätt

Klarlagt Bostadsrätt är ett paket som är till för att tydliggöra skicket på lägenheten inför en försäljning. Du som köpare har fortfarande din undersökningsplikt.

Här kan du läsa mer om den tjänst som säljaren valt att teckna: Läs mer

Övriga tjänster