230
MED9A9C9724B5214531A24CE093CEF712FC

Brf Stjärnhusen

Nyproduktionsprojekt
MEDD430033BA31642AF84A94FFD350E35B4

Välkommen till

Brf Stjärnhusen

MED3E8016EAB6D94BEB94BCEB4DE3CAE9AD

Mossleplatån, Värnamo

Brf Stjärnhusen


Prisintervall

1 435 000 kr - 3 350 000 kr

Kortfakta projekt

ANTAL BOSTÄDER

47 st

ANTAL RUM

1 - 5 rum

BOAREA

35 - 96 kvm

PRIS

1 435 000 kr - 3 350 000 kr

Brf Stjärnhusen - Teckna dig innan 30 september och bo för halva avgiften i tre år!

Vid Värnamos nya infart planerar vi för tre stycken av 40-talets klassiska stjärnhus. Dess grundform med flera framsidor skapar per automatik ett varierat, skulpturalt uttryck. Husen får ett modernt gavelmotiv, integrerade balkonger, spännande fönstersätt­ning och en skön materialkänsla med tydlig träarkitektur. Husen reser sig ståtligt på plat­sen, omfamnar den stora eken och exponerar sina spänstiga gavlar på ett varierat sätt när man närmar sig dem från olika håll. Hus med höga arkitektoniska kvalitéer värdiga platsen och som blir den nya porten in till staden. Stjärnhusens form är optimal för att skapa ljusa och trevliga lägenheter. Från det centrala trapphuset når man tre lägenheter per våningsplan. Från hallen får man en tydlig siktlinje genom lägenheten ut mot gaveln där vardagsrum, kök och balkong ligger samlat. Storle­karna spänner mellan 1 rok på 35 kvm till 5 rok på 96 kvm. Tyngdpunkten ligger på två-trerummare i ett antal olika varianter. En av ettorna på takvåningen kan användas som föreningens övernattningslägenhet.

På kvarteret B vill vi skapa en välkomnande och spännande port in mot Värnamos centrum. Det är byggnader som tar vara på platsens kvalite- ter med den stora eken, dom vidsträckta utblickarna mot landskapet och sjön Vidöstern samt mötet med staden i norr. Husens distinkta utformning skapar ett nytt landmärke som berikar och utvecklar Värnamo som en attraktiv boendeort.
Vi tror att närheten till goda kommunikationer och till arbetsplatserna på Värnamo lasarett är viktiga ingredienser för våra målgrupper;
det yngre paret som vill ta det gemensamma steget att på allvar etablera sig på bostadsmarknaden,
singelhushållet som uppskattar ett smidigt boende med bra kommunikations- möjligheter,
mitt-i-livet-paret som vill lämna sin villa för något enklare men som samtidigt letar efter det där lilla extra.
Vi vill att Brf Stjärnhusen ska bli ett tydligt landmärke i Värnamo, ett bekvämt och modernt boende som möter de boendes vardagsbehov.

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ
Platsen ligger högt och har tre naturligt starka riktningar. Utifrån dessa grundförutsättning- ar har vi medvetet valt 40-talets klassiska stjärnhus som utgångspunkt för vår gestaltning. Dess grundform med flera framsidor skapar per automatik ett varierat, skulpturalt uttryck. Husen får ett modernt gavelmotiv, integrerade balkonger/glasrum, spännande fönstersätt- ning och en skön materialkänsla med tydlig träarkitektur. Husen reser sig ståtligt på plat- sen, omfamnar den stora eken och exponerar sina spänstiga gavlar på ett varierat sätt när man närmar sig dem från olika håll. Hus med höga arkitektoniska kvalitéer värdiga platsen och som blir den nya porten in till staden.

SKALA OCH FORM
De tre husen ligger i linje med Götavägen och tomtgränsen i nordöst. På så vi skapas en sammanhängande gård i söder och väster med möjlighet till grönska och andra ge- mensamma funktioner. Husens samtliga uteplatser och balkonger ger soliga utblickar mot Vidösterns flacka landskap. Fönstersättningen är både harmoniskt lugn samtidigt som den tillåts variera i horisontalled på ett lekfullt sätt. Takvåningens fönster utgörs av kupor som kliver ur fasaden och bryter takfoten vilket bidrar till husens lätta skulpturala avslut uppåt. Stjärnhusens form är optimal för att skapa ljusa och trevliga lägenheter. Från det centrala trapphuset når man 4 lägenheter per våningsplan. Från hallen får man en tydlig siktlinje genom lägenheten ut mot gaveln där vardagsrum, kök och balkong ligger samlat. Storle- karna spänner mellan 1 RoK på 35 kvm till 5 RoK på 96 kvm. Tyngdpunkten ligger på 2-3 RoK i ett antal olika varianter. En av 1:orna på takvåningen kan användas som föreningens övernattningslägenhet. Stommen och installationernas placering skapar en inbyggd flexibi- litet med lägenhetstyper som kan varieras för att möta marknaden. Vid infarten från Jor- demorsgatan finns en mindre gemensam markparkering inbäddad i grönska. Merparten av bilarna får parkera i det underjordiska garaget vars ramp nås via en grönskande portal utåt gatan och vidare ner under ett lummigt pergolatak. Längst i söder finns en mindre angöringsgata med träd och gatuparkeringar in till det östra huset.

FÄRGSÄTTNING, MATERIALVAL OCH OMSORG OM DETALJER
Husens fasader av cederspån ger en tydlig träkänsla. Tillsammans med gråa fönster, bandtäckt plåttak och uppglasade räcken ger de ett modernt, sobert och tilltalande uttryck. Fasaderna kommer med tiden att gråna vackert och står då i kontrast mot de in- dragna balkongrummen som behåller sina varma cederton betydligt längre. Bostadskom- plementen får, likt bostadshusen, fasad av cederspån. Taken täcks med sedum och blir vackra för alla att titta ner på som en del av den gröna gården. Pergolorna är ett genom- gående tema som förstärker känslan av sparsmakad träarkitektur och grönskande möten mellan hus och gård. Den klassiska grundformen skapar spänning med sina moderna och nutida material.

GESTALTNING UTEMILJÖ
Invid varje hus finns en komplementbyggnad för cyklar alternativt miljörum och förråd. Gårdshusen flankeras av pergolaportaler som leder in till entréplatsen framför varje bo- stadshus. I anslutning till respektive entré finns angöring med hkp-parkering och cykelställ. I kvarterets mitt finns en centralt placerad och ljudskyddad uteplats och längst i öster finns en större utsiktsplats med kvarterslek och möjlighet till grillning med utsikt mot Vidösterns badplats. Upphöjda odlingslotter och plantering med bärbuskar skapar ihop med fruktträ- den mellan husen finas kvaliteter. Ytskikten på mark är småskaligt varierade med grusar- mering och stengångar varvat med singelytor, planteringar och trädäck. Rumsligheten är logiskt uppbruten med former som sprider sig likt ringar på vattnet utifrån den gamla eken. Närmast stenmuren i söder och längs tomtgränsen i norr löper två diken för dagvatten med naturligt fall mot uppsamlingsdiket och dammarna i sydöst.

BYGGNADSMATERIAL
GBJ Bygg kan trä. Koldioxid lagras i träet i stället för att belasta atmosfären och bidra till växthuseffekten. Då trä är helt naturligt, förnyelsebart och det enda byggmaterial som kan återanvändas till 100 % är energiförbrukningen under produktionen avsevärt mindre än för andra byggmaterial. Trä ger en sund inomhusmiljö fritt från skadliga ämnen. Det är termiskt stabilt och jämnar ut fuktsvängningar.
Stjärnhusen får med sin spånskivfasad en tydlig trähuskaraktär. Det är både ett vackert och underhållsfritt fasadmaterial. Vi strävar efter att låta en så stor del av konstruktionen vara i trä även om vi bygger själva stommen i betong. Områdets träkänsla förstärks av miljöhusen som får en spånskivfasad och sedumtak. Ett antal pergolor bidrar också med sin klättrande grönska.
Med ECO-betong i bottenplattan ersätts delar av cementen av slagg, en restprodukt från stål-industrin. Det minskar både koldioxidutsläppen från tillverkningen och uttaget av jungfrulig kalksten. Beroende på användningsområde kan betongens klimatbelastning minska med upp till 50 %.

ENERGIEFFEKTIVITET
Stjärnhusen är kompakta och resurseffektiva och byggs som en fyrspännare med ett ge- mensamt trapphus. Byggnaderna projekteras i enlighet med Miljöbyggnad Silver och kom- mer att uppfylla Boverkets energiklass B vilket kvalificerar produkten för så kallade gröna bolån hos ett flertal banker. Med individuell mätning av vatten, värme och el skapas incita- ment för de boende att påverka sina driftskostnader. Sammantaget så ger husen både låga driftskostnader och en lägre bolånekostnad för köparen.
På hustaken anlägger vi solceller för en så maximal solexponering som möjligt. Det ger föreningen möjlighet att täcka sitt behov av fastighetsel samtidigt som överskottet kan säl- jas tillbaka till nätet och ge en intäkt som minskar föreningens kostnader.
Vi har i vår tillvalskatalog medvetet valt svenska varumärken med tillverkning inom landet. Önskar kunden en högre energiprestanda på till exempel vitvaror så finns denna möjlighet att få som tillval.

MILJÖPLAN I BYGGSKEDET
GBJ Bygg är certifierade enligt BKMA vilket är Byggföretagens kvalitetsledningssystem. I denna ingår tydliga mallar och rutiner för byggarbetsplatsens kvalitets- och miljöarbete under produktions-skedet. I projektets miljö- och kvalitetsplan ingår ett särskilt avsnitt om hur byggarbetsplatsens ska planeras för att skapa en effektiv logistik så att antalet trans- porter till och från samt inom arbetsplatsen blir så få som möjligt. Planeringen ska även omfatta hur energiförbrukning ska minimeras under produktionsskedet samt hur avfalls- hantering och återvinning ska hanteras. Mallar, egenkontroller och en tydlig ansvarsfördel- ning på arbetsplatsen säkerställer kvaliteten i miljöarbetet under hela produktionstiden. Planeringen gås igenom med all personal och underentreprenörer vid projektets startmöte och följs upp kontinuerligt under byggprocessen.

MILJÖ- OCH KLIMATANPASSNINGAR I UTEMILJÖN
Utemiljön planeras för att maximera de sociala ytorna. Här finns odlingslotter, bärbuskar, perennplanteringar, ängsmark och fruktträd. Med små medel kan vi öka områdets biolo- giska mångfald och skapa en blomning från tidig vår till sen höst. Med ett medvetet val av träd, häckar och blommande perenner kan vi skapa förutsättningar för olika pollinatörer att etablera sig och berika kvarteret. Den gröna karaktären förstärks av pergolans klätt- rande grönska och förrådsbyggnadernas sedumtak. Närmast stenmuren i söder och längs tomtgränsen i norr löper två diken för dagvatten med naturligt fall mot uppsamlingsdiket och dammarna i sydöst. Merparten av bilparkeringarna förlägg i garage med nedfart från Jordemorsgatan.

INNOVATIVA LÖSNINGAR
Vi är måna om att våra kunder ska trivas i sitt nya boende, att de känner att vi ser och löst deras vardagsbehov på ett bra sätt. Ett sådant behov är att få tillgång till ett gemensamt basutbud av verktyg som finns att låna i bostadsrättsföreningens eget förråd. Här har vi startat ett samarbete med Grannboxen som tillhandahåller denna tjänst. När inte alla behöver ha slagborr, bakmaskin och skruvdragare frigörs förrådsytor och indirekt även pengar som kan användas till annat. Det är en smart hushållning som alla vinner på.
Vi ser även till så att bostadsrättsföreningen utrustas med en egen lådcykel som kan hy- ras av de boende när behovet uppstår. I de gemensamma förråden finns plats för både laddning av elcyklar och för cykelreparationer. Här finns även ytor för föreningen egen Byt & Sälj. Som inflyttningspresent ges ett cykel-kit med regnponcho, reparationsverktyg, reflexer och fram och baklampa. Leasing av bilpoolsbil ingår för de första tre åren. Det ger kunden ett incitament att välja bort egen bil samtidigt som de boende får tillgång till en extra service de dagar då behovet uppstår. Parkeringsplatserna förbereds för laddning av elfordon. Minst 10 % förses med laddstolpe. Ytterligare laddstolpar hanteras som tillval direkt mot kund.

GBJ strävar efter ständiga förbättringar och ser det som ett sätt att utvecklas som före- tag. Under hösten 2022 har GBJ Bygg deltagit i LFM30-initiativet Klimatberäkningsstugan. LFM30 (Lokal Färdplan Malmö 2030) är ett initiativ i byggbranschen i Malmöområdet att tillsammans med Malmö stad utveckla en modell för klimatberäkningar av anläggnings- och byggentreprenader. Syftet är att ta ett helhetsgrepp kring byggbranschens klimat- påverkan och successivt minska denna genom gemensamma målsättningar och verktyg. Genom Klimatberäkningsstugan har GBJ fått insyn i arbetet och testa verktyget på ett redan genomfört projekt i Växjö. Vi har för avsikt att använda Brf Stjärnhusen i vårt interna utvecklingsarbete och successivt lära oss mer om hur vi kan planera och anpassa våra kalkylmodeller och arbetssätt för att möte dagens och framtidens klimatutmaning.

Om området

Mossleplatån, ett fantastiskt område som bjuder på en härlig kombination av natur, kultur och rekreation. Beläget i den charmiga staden Värnamo, i södra Sverige, är Mossleplatån en idyllisk plats som lockar besökare med sin natursköna omgivning och mångsidiga aktiviteter.

Mossleplatån erbjuder en unik naturupplevelse för såväl vandrare som naturälskare. Området består av böljande kullar, grönskande skogar och blomstrande ängar. Här kan du promenera längs välskötta vandringsleder och njuta av den friska luften och den vackra utsikten över omgivningen. För de som älskar fågelskådning finns det många intressanta arter att upptäcka, och om du är lycklig kan du kanske få en glimt av sällsynta fåglar som häckar i området.

Mossleplatån är inte bara ett naturparadis utan bär också på en rik historia och kultur. Här hittar du spår av tidig mänsklig aktivitet, som forngravar och kultplatser, vilket ger platsen en mystisk och fascinerande atmosfär. Om du är intresserad av lokal historia och kultur kan du besöka det närliggande Värnamo museum och få en inblick i områdets långa och intressanta historia.

Kommunikation

Kommunikationsmöjligheterna till Mossleplatån i Värnamo är utmärkta och området har en gynnsam närhet till både E4 och Riksväg 27, vilket underlättar för besökare att nå detta natursköna område. Här är en översikt över de olika transportsätten och den uppskattade distansen från Värnamo centrum, E4 och Riksväg 27 till Mossleplatån:

Mossleplatån ligger cirka 5 km från Värnamo centrum. Om du kommer från E4, är det lätt att ansluta till Riksväg 27 och sedan ta avfarten mot Mossleplatån, vilket gör bilresan till Mossleplatån smidig och enkel.
Det finns regelbunden busstrafik från Värnamo centrum till Mossleplatån. Avståndet med buss till Mossleplatån är ungefär 7-10 km. För de som reser med buss från E4 eller Riksväg 27 till Värnamo centrum finns det goda anslutningsmöjligheter till bussar som tar dig till Mossleplatån.
Om du vill ta dig till Mossleplatån med cykel från Värnamo centrum är avståndet ungefär 4-6 km. Det finns också möjlighet att cykla från E4 eller Riksväg 27 till Mossleplatån, men distansen kan variera beroende på var du ansluter till cykelvägar eller mindre trafikerade vägar.
Om du bor nära Värnamo centrum kan du också ta en avkopplande promenad till Mossleplatån. Avståndet till Mossleplatån är cirka 3-5 km till fots. Detta alternativ passar särskilt bra för kortare utflykter och picknickturer.
För den som vill ha mer flexibilitet eller snabbare resväg finns möjlighet att ta taxi eller hyra en bil för att nå Mossleplatån. Det är enkelt att köra från E4 eller Riksväg 27 till Mossleplatån, vilket gör det bekvämt för de som reser med egen bil eller hyrbil.

Närservice

Området erbjuder de grundläggande bekvämligheterna för besökare. Den närmaste matbutiken, som exempelvis en ICA supermarket, finns i enbart ligger cirka en kilometer från Mossleplatån. Detta innebär att besökare behöver ta sig till stadens centrum för att handla matvaror och andra förnödenheter. Inom Mossleplatåns natursköna område finns det inte några restauranger eller caféer. För att njuta av en måltid eller fika, behöver besökare ta sig till Värnamo centrum där det finns ett brett utbud av matställen att välja mellan.
Apotek och hälsofaciliteter: De närmaste apoteken och hälsofaciliteterna finns också i Värnamo centrum, vilket innebär att besökare behöver ta sig dit om de behöver apoteksvaror eller sjukvårdsrelaterade tjänster.
Övernattning: Inom själva Mossleplatåns område finns det ingen övernattningsservice. Om du planerar att stanna över natten, måste du söka boende i Värnamo centrum eller närliggande områden.
Aktiviteter: Mossleplatån erbjuder fantastiska möjligheter för friluftsliv och naturupplevelser, som vandring, fiske och fågelskådning. Det finns dock ingen organiserad guidning eller turistinformation på plats. Besökare förväntas själva planera sina aktiviteter och ta med sig nödvändig utrustning.

Ansvarig mäklare

Extra kontaktperson

Bilder

Projektfakta

Om bostäderna

BOSTÄDER

47 st

BOAREA

35 - 96 kvm

ANTAL RUM

1 - 5 rum

Pris och avgift

PRIS

1 435 000 kr - 3 350 000 kr

Adress

ADRESS

Jordermorsgatan

OMRÅDE

Mossleplatån

ORT

Värnamo

KOMMUN

Värnamo

Karta

Värnamo Mossleplatån

Jordermorsgatan

Bli kontaktad av mäklare

Jag vill veta mer om projektet

Genom att klicka på knappen, godkänner du  användarvillkoren och personuppgiftspolicyn

HusmanHagberg är en av landets ledande fastighetsmäklarkedjor med över 100 kontor och drygt 400 medarbetare i både Sverige och Spanien. Vi är privatägda och fristående från banker och försäkringsbolag. Många av våra medarbetare bor i området där de arbetar. Med ett äkta engagemang och en passion för sitt yrke vinner de kundernas hjärtan. Det är därför vi är fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. Välkommen att bli nöjd du också!

HusmanHagberg AB
Brahegatan 10
114 37 Stockholm

Org.nr: 556544-7579

Om HusmanHagberg