Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss, därför har vi upprättat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar och skyddar dina uppgifter, samt dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är det lokala mäklarkontor som du har kontakt med och som är en del av den rikstäckande kedjan HusmanHagberg eller HusmanHagberg AB (556544-7579),  Box 5038, 102 41 Stockholm, Tel: 08-654 02 00, Mail avseende personuppgifter: integritet@husmanhagberg.se, www.husmanhagberg.se HusmanHagberg behandlar personuppgifter i enlighet med gällande svenska lagar samt EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation).

Vilka uppgifter samlar vi in?

Oftast är det uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med visat intresse för någon bostad eller någon av våra tjänster, t ex värdering. Vanligtvis består uppgifterna av namn, adress, mailadress och telefonnummer. I de fall du är köpare eller säljare så samlar vi även in kontouppgifter samt kopia av ID-handling. Surfar du på vår hemsida och godkänner cookies så lagrar vi även ditt ip-nummer av statistiska skäl i Google Analythics.

Vad är syftet med att samla in och spara uppgifterna?

Huvudsakligen är det för att kunna erbjuda dig en fastighetsmäklartjänst, d v s genomföra en bostadsaffär, eller utföra en värdering, fullfölja avtal eller erbjuda tilläggstjänster, värdebevakning, bostadsbevakning eller hantera deltagande i tävling eller annan aktivitet.

På vilken grund sparar vi uppgifterna?

Det finns olika grunder för att spara personuppgifter, primärt är det nedanstående som berör relationen mellan oss och dig som kund:

  Delar vi uppgifterna med någon tredje part?

  Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon utomstående part. Däremot kan vi komma att dela dem med våra samarbetspartners i de fall som vår partner levererar en tjänst eller produkt som en del av vårt erbjudande (t ex fotografering av bostaden) eller att du som kund beställt en tilläggstjänst (t ex besiktning).

  När du anmäler dig till en av våra visningar öppnas ett konto åt dig på boneo.se, för att Boneo ska kunna skapa en bevakning och skicka information till dig om liknande bostäder till salu.

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?

  Lagringstiden varierar beroende på vilken typ av relation du har med oss som kedja eller lokal mäklare. Här följer en uppställning över de vanligaste tiderna för lagring av uppgifter:

  Köpare

  ÄndamålKategori av uppgiftLagringstidTidpunkt
  DirektmarknadsföringE-post telefonnummer, adress, namn3 månFrån tillträdet
  Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorismKontonummer, Namn, Adress, Personnummer, Kopia på ID-handling5 årFrån att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagit
  Administration av bostadsförmedling, t.ex. överföring av uppgifter till bostadsrättsförening, hantering av banklån etc.Namn, Personnummer, Adress, E-post, Telefonnummer, Låneuppgifter10 år
  Från undertecknande av köpeavtal
  Uppföljning efter köpet (t.ex. för att följa upp att allt har gått bra med köpetNamn, e-postadress, telefonnummer3 mån
  Från tillträdet
  Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagenSamtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn10 årFrån tillträdet

  Säljare

  ÄndamålKategori av uppgiftLagringstidTidpunkt
  DirektmarknadsföringE-post telefonnummer, adress, namn1 årFrån tillträdet
  BokföringsändamålKontonummer, Namn, Mäklararvode7 årFrån utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutats.
  Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorismKontonummer, Namn, Adress, Personnummer, Kopia på ID-handling5 årFrån att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagit
  Administration av bostadsförmedling, såsom förmedling av köpeskillingNamn, Personnummer, Adress, E-post, Telefonnummer, Låneuppgifter10 årFrån undertecknande av köpeavtal
  Uppföljning efter försäljningenNamn, e-postadress, telefonnummer3 mån
  Från tillträdet
  Utförande av mäklaruppdragetInformation hänförlig till bostaden, såsom bilder1 årFrån att mäklarens uppdrag för säljaren fullgjorts
  Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagenSamtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn10 årFrån tillträdet

  Potentiell säljare

  ÄndamålKategori av uppgiftLagringstidTidpunkt
  DirektmarknadsföringE-post telefonnummer, adress, namn2 årFrån tillträdet
  Administration av värderingNamn, Adress, E-postadress, Uppgifter om objekt1 årFrån genomförd värdering
  Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagenSamtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn10 årFrån att uppgiften samlats in

  Spekulant

  ÄndamålKategori av uppgiftLagringstidTidpunkt
  DirektmarknadsföringE-post telefonnummer, adress, namn2 årFrån tillträdet
  Föra spekulantregister och förmedla objektNamn, E-post, Telefonnummer2 årFrån att objektet har försålts
  Föra budförteckningNamn, Telefonnummer, E-post, Lämnade bud10 årFrån att budgivningen avslutats
  Administrera intresseanmälan för ett visst objektNamn, Telefonnummer, E-postIngenFrån att objektet förmedlats. Om spekulanten har anmält bevakning av ett objekt får dock uppgifterna sparas under tiden tills dessa objekt förmedlats.
  Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagenSamtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn10 årFrån att uppgiften samlats in

  Närstående till säljare

  ÄndamålKategori av uppgiftLagringstidTidpunkt
  Kontakt inom ramen för förmedlingsuppdragetNamn, E-post, TelefonnummerIngenKontaktuppgifterna till en närstående raderas omedelbart efter tillträdet
  Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagenSamtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn10 årFrån att uppgiften samlats in

  Dina rättigheter

  Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

  Rätt till tillgång (”registerutdrag”)

  Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.

  Rätt till rättelse

  Du har alltid rätt att få felaktig information rättad.

  Rätt att bli raderad

  Du har alltid rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Undantaget är om vi måste behålla dem för arkivering i enlighet med lagstiftningen.

  Rätt till dataportabilitet

  Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss.

  Rätt att göra invändningar

  Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse) För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet.

  Rätt att begränsa behandling av personuppgifter

  Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta eller om du inte vill ta emot marknadsföring som baserar sig på uppgifterna i våra register. Kontakta integritet@husmanhagberg.se om du har frågor eller vill begära att nyttja någon av dina rättigheter.

  Har du klagomål?

  Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till den nationella tillsynsmyndigheten. I Sverige är det Integritetsmyndigheten IMY som ansvarar för tillsynen av personuppgiftsansvariga på den svenska marknaden. I Spanien heter motsvarande tillsynsmyndighet Agencia Española de Protección de Datos.