Vårt arbetssätt

Vi är lokala experter och kunniga, seriösa mäklare - oavsett vilket affärsområde bostadsaffären gäller. I nyproduktionsprojekt skräddarsyr vi din koncept- och lanseringsplan efter målgruppsbeskrivning och de sälj- och resultatmål du har för projektet. Vårt mål är att du som byggherre ska fokusera på att bygga ännu fler bostäder och känna en trygghet i att lämna ansvaret för en högkvalitativ och trygg försäljningsprocess till oss.

Inför varje uppdrag sätter vi samman ett säljteam bestående av både lokala, erfarna fastighetsmäklare och en strategisk projektledare från vår centrala organisation. På så sätt säkerställer vi att bostadsprojektet tas om hand av mäklare som arbetar i välkända omgivningar och känner till den lokala marknaden. Genom noggranna målgruppsanalyser, rådgivning, effektiv marknadsföring och fokus på nöjda kunder skapar vi goda förutsättningar för en lyckad och smidig affär. Vi arbetar proaktivt, effektivt och är inte rädda för att ta kommandot. Tror vi inte på något i projektet så berättar vi det och föreslår andra tänkbara lösningar.

Att vårda kunden från första kontakten till inflyttning är självklart för oss och vi får ofta beröm för att kunden känner sig uppmärksammad och omhändertagen.

Tack vare god planering och stort engagemang har vi lyckats slutföra ett stort antal bostadsprojekt, stora som små. Vi gör ett erkänt bra arbete och det är inte sällan som vi får ta över andra kedjors uppdrag där de inte har nått ända fram.

Nedan har vi specat vår unika kompetens i tre steg - boka oss redan idag för en närmare presentation.

Steg för steg

Vi mixar lokal kompetens med central strategi
Vi vet att god lokalkännedom är nyckeln till framgångsrik försäljning och har därför valt en annan väg än våra konkurrenter i arbetet med nyproduktionsprojekt. Istället för att använda ett antal nischade nyproduktionsmäklare sätter vi inför varje projekt samman ett säljteam bestående av centrala strateger och erfarna lokala mäklare som dagligen arbetar i just det område ditt projekt ligger i. Vår effektiva organisation med snabba ledtider gör att vi enkelt hanterar parallella projekt och kan skräddarsy vår försäljningstaktik utifrån varje projekts unika behov och lokala förutsättningar.
1.
Analys och strategi

I de fall det är möjligt engagerar vi oss gärna i projektet redan på planeringsstadiet och bidrar med konstruktiva råd baserade på vår erfarenhet och lokalkännedom.

Vi levererar ärliga åsikter och kreativa idéer baserade på en noggrann målgruppsanalys. Tror vi inte på något i projektet så berättar vi det och föreslår en alternativ lösning.

Målgruppsanalysen ligger till grund för vår rekommendation gällande prissättningen och utformningen av bostäderna.

2.
Offert och tidsplan

Efter vår gemensamma analys av projektet överlämnar vi en tydlig offert och tidsplan för hur vi beräknar att genomföra försäljningen. Tidsplanen är vårt löfte till er och underlättar uppföljning och ansvarsfördelning under projektets gång.

3.
Projektupplägg

Vi hjälper till att skapa de bästa förutsättningarna och verktygen för att få försäljningsprocessen att löpa på smidigt. Vi tar fram en marknadsföringsplan för hur projektet ska exponeras i olika typer av kanaler, hur och när olika event ska genomföras och förslag på kampanjer/kunderbjudanden. En viktig del i marknadsföringen blir också visualiseringen av bostäderna så att köparen får en känsla för sitt framtida boende redan innan det är färdigbyggt. Vi arbetar aktivt med konvertering av nya potentiella köpare in i vår kunddatabas där vi kan genomföra en effektiv säljbearbetning och kvalificera kunder så tidigt som möjligt i processen.

Henrik Hagberg

Ansvarig Nyproduktion

Intresseanmälan

Jag berättar gärna mer om vårt framgångsrika arbetssätt

Genom att klicka på knappen, godkänner du  användarvillkoren och personuppgiftspolicyn

Kontakta oss

Henrik Hagberg

Ansvarig Nyproduktion

Per Stenmark

Strategisk rådgivare/ Franchisetagare

Tomas Eriksson

Strategisk rådgivare/ Franchisetagare

Richard Öhman

Strategisk rådgivare/ Franchisetagare