Vad ingår i ett förmedlingsuppdrag?

Vad ingår i ett förmedlingsuppdrag?

I förmedlingsuppdraget ingår att fastighetsmäklaren utför olika moment före eller i samband med en överlåtelse. I mäklarens uppdrag ingår alltid

  • att kontrollera vem som äger objektet liksom vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar det,
  • att kontrollera om objektet har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar,
  • att upprätta en objektsbeskrivning och
  • att erbjuda en beräkning av boendekostnaderna för köparen, en så kallad boendekostnadskalkyl.

Normalt ingår även följande moment

  • att besöka och värdera objektet, så kallat intag,
  • att marknadsföra objektet,
  • att genomföra visningar,
  • att ta emot bud och föra diskussioner med spekulanter,
  • att upprätta köpehandlingar och medverka vid kontraktskrivning samt
  • att hjälpa köparen att söka lagfart eller medlemskap i bostadsrättsförening om köparen så önskar.