Vad är lagfartskostnad - stämpelskatt?

Vad är lagfartskostnad - stämpelskatt?

Stämpelskatt betalas i samband med att du köper en fastighet. Skatten är 1,5% av köpeskillingen och betalas enligt köpeavtalet av köparen.