Har jag som spekulant rätt att få information om andra spekulanter och deras bud under budgivningen?

Har jag som spekulant rätt att få information om andra spekulanter och deras bud under budgivningen?

Nej, men Fastighetsmäklarinspektionen rekommenderar att fastighetsmäklaren tillämpar en så stor öppenhet som möjligt vid budgivningen. När uppdraget slutförts ska köparen och säljaren däremot få en förteckning över de bud som lämnats. Av förteckningen ska även framgå kontaktuppgifter till den som lagt budet.