Jag har sagt upp uppdragsavtalet med fastighetsmäklaren. Vad gäller nu?

Jag har sagt upp uppdragsavtalet med fastighetsmäklaren. Vad gäller nu?

Vid en uppsägning från uppdragsgivarens sida är fastighetsmäklaren skyldig att ge uppdragsgivaren besked om sin inställning till uppsägningen. Mäklaren ska då också ge uppdragsgivaren besked om vilka krav som ställs eller kan komma att ställas i samband med uppsägningen. Enligt Fastighetsmäklarnämnden ska mäklaren skriftligen bekräfta mottagandet av uppsägningen och ge besked om sina eventuella krav. Om mäklaren tänker kräva ersättning ifall fastigheten blir såld till någon köpare som mäklaren anser sig ha anvisat skall uppdragsgivaren även få en spekulantlista.

På Fastighetsmäklarinspektionens hemsida finns ett faktablad ”Bra för konsumenter att veta om uppdragsavtalet”