Hur sätts priset på en bostad?

Hur sätts priset på en bostad?

Priset utgår från ett uppskattat marknadsvärde, vid tidpunkten för försäljningen, som i sin tur bygger på tidigare försäljningar i området för liknande bostäder och fastighetsmäklarens erfarenhet av vilka faktorer som påverkar ett marknadspris.

Det slutgiltiga priset kan dock skilja sig från utgångspriset, beroende på efterfrågan och intresse. Det kan bli såväl högre som lägre.