Hur redovisar jag försäljningen?

Hur redovisar jag försäljningen?

Bostadsförsäljningen redovisar du i följande års självdeklaration. Det finns speciella deklarationsblanketter för detta (blankett K5 för fastighet och blankett K6 för bostadsrätt) som du bilägger din vanliga deklaration.

Du gör en så kallad kapitalvinstberäkning. Du utgår från försäljningssumman och drar sedan bort inköpspriset samt kostnader för inköp och försäljning samt, under vissa förutsättningar, kostnader för ny-, till- och ombyggnader och för s k förbättringskostnader. Vid en vinst redovisar du en skattepliktig kapitalinkomst, vid en förlust får du göra avdrag för 50 % av förlusten under inkomst av kapital.

Köper du direkt en ny bostad har du i vissa fall möjlighet att få uppskov med skattebetalningen till dess att du säljer den nya bostaden. Kontakta närmaste HusmanHagbergkontor så berättar vi mer.