Är säljaren tvungen att sälja om jag bjuder högst eller bjuder på det begärda priset?

Är säljaren tvungen att sälja om jag bjuder högst eller bjuder på det begärda priset?

Nej, säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen. På Fastighetsmäklarinspektionens hemsida finns ett faktablad ”Bra för konsumenter att veta om budgivning”.