Är det den enskilde fastighetsmäklaren eller mäklarföretaget som ansvarar för att förmedlingsuppdraget genomförs på rätt sätt?

Är det den enskilde fastighetsmäklaren eller mäklarföretaget som ansvarar för att förmedlingsuppdraget genomförs på rätt sätt?

Det är alltid en enskild fastighetsmäklare som personligen ansvarar för att förmedlingsuppdraget utförs i enlighet med lag och god fastighetsmäklarsed. Det innebär att det för varje uppdrag skall finnas en bestämd, namngiven mäklare som ansvarar för uppdragets utförande.