Vad händer efter visningen?

Din fastighetsmäklare är med genom hela affären. Tveka inte att ställa frågor och komma med synpunkter. För oss på HusmanHagberg är varje förmedling unik.

Är du intresserad av bostaden?

Meddela fastighetsmäklaren ditt intresse på plats och se till att denne har fått alla dina kontaktuppgifter innan du lämnar visningen, så riskerar du inte att missa vid ett snabbt avslut. Ibland går det snabbt från visning till att köpeavtal skrivs.

Om vi får dina kontaktuppgifter kan vi också höra av oss till dig så att du har möjlighet att ställa frågor och få information om hur vi går vidare.

Din undersökningsplikt

Som köpare har du undersökningsplikt. Det betyder att du är skyldig att noggrannt undersöka bostaden. Utgångspunkten är att bostaden köps i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen (befintligt skick). Det betyder att du inte i efterhand kan ställa krav på säljaren för fel och brister som skulle kunna ha upptäckts.

Säljaren svarar inte heller för brister och avvikelser som köparen borde ha räknat med, eller borde ha förväntat sig, med hänsyn till bostadens ålder, pris, skick och användning.

Om du hittar någonting som kan tyda på ett fel ingår det i undersökningsplikten att utreda detta närmare. Det finns inga krav på att undersökningen ska göras av en fackman, men det är klokt att anlita någon som yrkesmässigt utför besiktningar. Prata med din mäklare för mer information om din undersökningsplikt.

Årsredovisning - för dig som köper en bostadsrätt

Aktuell årsredovisning samt föreningens stadgar presenterar vi alltid på objektsbeskrivningen på webben. Slutgiltig köpare får alltid en utskriven kopia av både senaste årsredovisningen och föreningens stadgar.

Bygglov och detaljplan - för dig som köper en fastighet

Om du tänker göra ny-, till- eller ombyggnader är det viktigt att veta vad som gäller för fastigheten enligt planbestämmelserna. Din fastighetsmäklare kan hänvisa dig till rätt kontaktperson på kommunen om du önskar ytterligare information.

Öppen budgivning

Budgivningen sker muntligt, vanligtvis per telefon, och är öppen för alla som deltar i budgivningen vad gäller senaste bud och antal budgivare.

Är det fler än två parter som deltar i budgivningen skickar vi -e-postmeddelande och/eller sms med information om senaste bud. På så sätt informeras alla samtidigt och kan kontakta fastighetsmäklaren för att höja sitt bud, om man så önskar.

I många fall presenteras också det aktuella högsta budet, alternativt hela budhistoriken, på vår hemsida. Ett undantag från detta kan vara då säljaren uttryckligen bett mäklaren att inte publicera budet. I det fallet kommuniceras budet enbart till de parter som deltar i budgivningen.

Den slutlige köparen får, i samband med att köpeavtal tecknas, en skriftlig budhistorik över alla angivna bud med budgivares namn, telefonnummer, tidpunkt för budet och belopp.

Du som deltar i budgivningen accepterar därmed att ditt namn och telefonnummer presenteras i budhistoriken.

Kontraktskrivning

Fastighetsmäklaren upprättar köpehandlingarna och går igenom dessa med parterna. Ofta vill parterna skriva snarast, eftersom varken bud eller anbud är bindande tills köpekontraktet är påskrivet av båda parterna.

Handpenning

Den avtalade handpenningen, vanligtvis 10%, erlägger du i samband med kontraktsskrivningen. Om det finns några villkor upptagna i kontraktet som t ex besiktningsvillkor deponeras handpenningen på ett särskilt klientmedelskonto skilt från fastighetsmäklarens övriga tillgångar.

Tillträde

Slutbetalning görs då parterna träffas hos fastighetsmäklaren eller köparens bank. Din fastighetsmäklare upprättar inför tillträdet bl a köpebrev och en avräkning mellan köpare och säljare där det framgår vad som har betalts och vad som återstår att betala. Vid tillträdet överlämnar också fastighetsmäklaren en journal över hur förmedlingsarbetets olika steg har genomförts.

Boka kostnadsfri värdering

Vet du vad din egen bostad är värd? Passa på att boka in en tid för kostnadsfri värdering och konsultation. Då får du aktuellt marknadsvärde och värdefulla tips inför en eventuell försäljning. Tala med din fastighetsmäklare.

Hjälp att hitta annan bostad

Om den här bostaden inte kändes helt rätt, hjälper vi dig gärna att hitta något som passar bättre. Tala om för oss vad du söker, så kan vi bevaka dina önskemål via vårt kundregister. Vill du ha utökad hjälp kan vi erbjuda vår Köparmäklartjänst. Så snart en lämplig bostad kommer in till försäljning kontaktar

Expressvärdera nu!

Inom en arbetsdag vet du vad din bostad är värd. Gratis, enkelt, snabbt!

* Obligatoriskt

Vill du veta mer om vad som händer nu?

Kontakta någon av våra mäklare så får du värdefulla råd utifrån just din situation.

Läs mer

Välkommen att bli nöjd du också!

Efter varje affär frågar vi våra säljare och köpare vad de tyckte om vårt arbete. 9 av 10 är så nöjda att de gärna rekommenterar oss till vänner och bekanta. 

Läs mer