Spara hela skatten på vinsten. Taket är slopat under 4 år!

Säljer du en bostad med vinst ska du betala skatt på vinsten. Många har velat skjuta upp att betala den skatten, vilket har varit möjligt upp till en viss nivå (vinst på 1,45 miljoner kr). Denna nivå - detta tak - är nu borta under en period av 4 år 21/6 2016 - 30/6 2020) Du kan alltså under dessa 4 år skjuta hela skatten framåt oavsett storlek på vinst.

En nyhet är också att den som köper en billigare bostad ska kunna få ett större uppskov än i dag.

Tidgiare beräknades uppskovet genom att prisskillnaden mellan bostäderna räknas av från vinsten - nu ska uppskovet beräknas som en kvotandel av vinsten.

Tanken är att uppmuntra de som har större bostad än de behöver att byta till en mindre, och därmed också många gånger billigare, bostad genom att ge dem möjlighet till ett större uppskov.

Kvoteringsregeln innebär att vinsten multipliceras med kvoten mellan kostnaden för den nya bostaden och den gamla bostadens försäljningspris.