Information öppen budgivning

En budgivning är inte reglerad i lag och kan ske på många olika sätt. I praktiken sker dock en budgivning enligt två grundmodeller: Sluten budgivning och öppen budgivning. Vid en sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sitt bud, vanligen skriftligen. Fastighetsmäklaren redovisar buden för säljaren och spekulanterna informeras inte om varandras bud. Vid en öppen budgivning, vilket är det absolut vanligaste, lämnas bud till fastighetsmäklaren, som löpande redovisar högsta budet till säljare och övriga spekulanter. Spekulanterna har då möjlighet att buda över varandra. Här nedan informerar vi om HusmanHagbergs regler för öppen budgivning.

Inför budgivningen

Om fler parter än en person är intresserade av att köpa bostaden påbörjas en budgivning, om säljaren så önskar. Inför en budgivning kontaktar fastighetsmäklaren alla som anmält sitt intresse för den aktuella bostaden. Innan budgivningen startar meddelar fastighetsmäklaren varje deltagare de regler som tillämpas inom HusmanHagberg öppen budgivning. Alla har rätt att få veta vilka förutsättningar som gäller och att få sakliga och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp specifika villkor för försäljningen, ska mäklaren informera spekulanterna om det.

Förbered finansieringen

För att få vara med i budgivningen ska du som budgivare ha klart med finansieringen av köpet, t.ex. genom bekräftat lånelöfte från en bank. Du bör också ha förberett för att kunna betala handpenningen i samband med att köpeavtalet undertecknas, vilket belopp normalt sett motsvarar tio procent av den totala köpesumman. Har du inte klart med finansieringen eller handpenningen hjälper vi dig gärna med att snabbt få fram ett lånelöfte.

Datum för avtal och tillträde

Innan budgivningen startar informerar fastighetsmäklaren om en senaste dag när den blivande köparen ska vara beredd att träffa säljaren för att teckna ett bindande köpeavtal. Du får också information om vilket datum eller inom vilken tidsperiod säljaren önskar att tillträdesdagen ska vara.

Budgivningen

Budgivningen sker muntligt, vanligtvis per telefon, och är öppen för den som deltar i budgivningen vad gäller senaste bud och antal budgivare. Är det fler än två parter som deltar i budgivningen skickar vi e-postmeddelanden och/eller sms med information om senaste bud. På så sätt informeras alla samtidigt och kan kontakta fastighetsmäklaren för att höja sitt bud om man så önskar. Har du som budgivare några önskemål, som är ett villkor för ditt bud, måste detta presenteras tillsammans med budet.
Så länge budgivningen pågår presenteras det aktuella högsta budet även på webben. Ett undantag för detta kan vara då säljaren uttryckligen bett mäklaren att inte publicera budet. Då anges endast att budgivning pågår.
En spekulant har inte rätt att få veta vilka de övriga budgivarna är eller vilka villkor som diskuterats med andra parter.
Mäklaren har ingen befogenhet att ge några löften till någon köpare utan ska göra klart för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer. Mäklaren får dock ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spekulanter.

Den slutlige köparen har alltid rätten, i samband med att köpeavtalet tecknas, få en skriftlig budhistorik över angivna bud med budgivarnas namn, kontaktuppgifter, tidpunkt för budet och belopp. Du som deltar i budgivningen kan således inte vara anonym utan accepterar därmed att ditt namn och dina kontaktuppgifter presenteras i budhistoriken.

Avslut

Budgivningen avslutas då det enbart finns en spekulant kvar och övriga som deltagit i budgivningen har tackat nej, eller inte återkommit (med ett högre bud) inom den tid som fastighetsmäklaren meddelat. Fastighetsmäklaren är enligt lag skyldig att framföra alla bud till säljaren, även bud som inkommer efter det att budgivning med tidigare spekulanter är avslutad. Det är viktigt att notera att säljaren inte behöver sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen. Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning (det gäller även om han eller hon tagit hjälp av en fastighetsmäklare). Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja, inte ens om det är skriftligt, och kan när som helst ångra sig innan köpekontraktet skrivits på.

Säljaren har således alltid rätten att själv välja köpare, oavsett bud. Muntliga löften är inte bindande oavsett om de kommer från köparen eller säljaren. Köpet är därmed inte fullbordat (avslutat) förrän ett bindande köpeavtal tecknats mellan parterna. Bostaden är fortfarande till salu så länge bindande köpeavtal inte undertecknats.

Den blivande köparen får ställa som villkor att låta göra en teknisk besiktning av fastigheten eller bostadsrätten och vid köp av bostadsrätt även få medlemskap i bostadsrättsföreningen godkänt.

Efter avslutad budgivning har en spekulant inte rätt att få annan information än att han eller hon inte fått köpa.

Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor om budgivningen.

Kontakta oss

Vill du veta mer eller önskar du bli kontaktad?

* Obligatoriskt