Vad innebär topplån och bottenlån?

När du vill köpa en bostad behöver du oftast be banken om ett lån. Anser banken att du har en tillräckligt stark ekonomi kan du få ett bolån upp till max 85 % av bostadens värde. De övriga 15 procenten är en kontantinsats som du själv måste spara till eller låna från annat håll.

Bolånet från banken är ofta uppdelat i två olika typer av lån:

1. Bottenlån (oftast den största delen av lånet, t ex 80% av bostadens värde). Räntan på bottenlånet är ofta lite lägre och som säkerhet används bostaden.

2. Topplån (kompletterar resterande procent så att du når upp till de 85%). Även här används bostaden som säkerhet men då den redan är belånad via bottenlånet är räntan för topplånet högre.

Amorteringstiden för ett bottenlån kan vara upp till cirka 50 år och ett topplån mellan 10-20 år.