Vad innebär en värdering?

En marknadsvärdering kan vara muntlig eller skriftlig.

Hos HusmanHagberg är den muntliga värderingen kostnadsfri. Mäklaren gör en marknadsvärdering för att bedöma ett troligt försäljningspris. Här är kunskap om lokala området viktigt – man tar hänsyn till kommande utveckling i området, aktuellt utbud av bostäder till salu och efterfrågan på just din typ av bostad. Man väger också in rådande konjunktur och ränteläge.

Banken vill ofta ha en skriftlig värdering för att fastställa värdet för att ha bostaden som säkerhet. Här utgår man även från samlad statistik över tidigare försäljningar för att bedöma bostadens långsiktiga värde. En så kallad bankvärdering görs oftast på en speciellt framtagen blankett och utförs av en av banken godkänd värderingsman - det kan vara ett fristående värderingsföretag eller fastighetsmäklare.

Vi på HusmanHagberg är godkända av de flesta banker att utföra så kallade bankvärderingar. Priset på en bankvärdering varierar mellan ca 2.000 kr och 2.500 kr beroende på var i landet bostaden ligger.