Kan en spekulant lämna bud med särskilda förbehåll

Ja, en spekulant kan villkora sitt bud. D.v.s att budet som lämnas t ex är under villkor att en besiktning ska göras eller att köparen ska få sin bostad såld.