Får fastighetsmäklaren utnyttja det avslutade förmedlingsuppdraget i sin marknadsföring?

Fastighetsmäklaren skall normalt inhämta parternas samtycke för att få använda sig av uppgifter om förmedlingsuppdraget i sin marknadsföring.

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen