510
MED8B0C8783AB074E58BA9D0D8A75FBD86D

Såld!

Förverkliga din dröm om att bygga eget nära vattnet - sista 5 tomterna!

Båtbyggarvägen 19

Fakta

TypTomt
Tomtarea1,524 kvm

Såld!
Slutpris: SEK 4,150,000

Ansvarig mäklare

Följ länken för att ta del av området i rörligt format: https://youtu.be/SEfgXfiRx3o

Nu finns en möjlighet att få bygga ditt egna hus i en fantastisk miljö. Inbäddad i grönska med fina löpspår och vandringsleder i skogen och några minuters promenad ner till Mälarens glittrande vatten och sandstranden vid Kairobadet. Båtintresserad? Här finns både båtklubb och kanotklubb samt Väsby ridskola för dig som älskar rida i vacker miljö. Buss tar dig till centrum och pendeltågsstationen (som har långt gångna planer att byggas om och bli Väsby entré som sätter Väsby på kartan och skapar en härlig mötesplats) där du snabbt och effektivt tar dig in till Stockholm, Uppsala och Arlanda (8 minuter). Föredrar du bil så kommer du snabbt ut på E4 eller E18 via Stäket eller om du vill gena över mot Täby/Åkersberga. Väsby är en riktig knutpunkt där du enkelt tar dig åt olika håll.

BUDGIVNINGSFÖRFARANDE
Bud tas emot t.o.m. 28 augusti 2020 . Är bud lagt så måste ett högre bud om minst 10.000 kr läggas. Har endast en lagt minst utgångsbudet så skrivs avtal med denna. Har fler bud tagits emot sker en budgivning mellan dessa men inga nya budgivare tas in efter 28 augusti 2020. När budgivningen avslutas så skrivs med högsta budgivare (om minst utgångspriset är lagt). Säljaren har alltid fri prövningsrätt.
Hör av dig till mig, Karin Sökare (karin.sokare@husmanhagberg.se, 070-5801199) så snart du är intresserad och kanske vill ha hjälp med att få lånelöfte från bank avseende att köpa tomt och bygga sitt eget hus.

DETALJPLANEN
Enligt gällande detaljplan får du bygga en huvudbyggnad och två komplementbyggnader på tomten.
Huvudbyggnaden får vara högst 160 kvm i byggnadsarea och max 250 kvm i bruttoarea. Byggnaden får ha en högsta nockhöjd på 8 meter. Huset ska stå minst 4,5 m från tomtgränsen. Byggnaden får inrymma två lägenheter. Här kan du även ha en "bostadsanknuten icke störande verksamhet" på högst 50 kvm.
Komplementbyggnaderna får totalt vara max 60 kvm i byggyta i ett plan och varav den ena får vara max 40 kvm i byggyta. Byggnaderna måste placeras minst 1 m från tomtgränsen.
Se mer om detaljerna i bifogad detaljplan för området.

DEFINITION BYGGNADSAREA/BYGGNADSHÖJD
- Byggnadsarea (BYA)
Area som en byggnad upptar på marken. Balkong/altan lägre än tre meter över marknivån räknas in.
(Svensk standards definition av byggnadsarea är: Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragar byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark (taksprång, balkong, burspråk, skärmtak etc.)
- Byggnadshöjd
Byggnadshöjd beräknas i regel från markens medelnivå invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska beräkningen dock i allmänhet utgå från den allmänna platsens medelnivå framför huset. Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.
För att ta reda på byggnadshöjden på en befintlig byggnad behövs vanligen både skalenliga ritningar (fasader och sektioner) samt foton, där marknivån vid byggnadens fasader framgår.

KOSTNADER
- Vatten & avlopp (VA)
Kostnaden för FP (förbindelsepunkter) och servisledningar betalats av dig som köpare direkt med 166.000 kr. Det som kvarstår är därefter att betala VA-avgift samt lägenhetsavgift - som räknas ut efter hur stort hus man bygger, se bifogad VA-taxa 2020. Mer info finns på kommunens hemsida om VA.
- Planavgift och gatukostnad
Ingen separat planavgift eller gatukostnad betalas av köparen.
- El
Betalas av dig som köpare.
- Bygglov m.m
Du som köpare står själv för alla kostnader i samband med bygglov m.m.

VA / DAGVATTEN
Enligt gällande detaljplan nr 1368 är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) som gäller. Köparen är medveten om att detta innebär stort ansvar när det gäller val av lösning för dagvattnet och att vatten inte får ledas ut på annans fastighet eller ut på lokalgatan.
Fastigheterna säljs med befintliga VA-serviser. (För samtliga tomter är det Vattenservis 32 mm och för tomt 1:65, 1:67 och 1:68 är det tryckavlopp/tryckspillservis 40 mm och för tomt 1:71 och 1:72 är det avlopp/spillservis 110 mm). I det fall ny ägare av fastigheten önskar flytta servis eller ändra dimension på servis får köparen stå för detta själv.

Bilder

Detaljplan större

Ladda upp 1

Kairo

Fakta

Byggnad
Fastighetsbeteckning
Nedra Runby 1:68
Allmänt om fastigheten
Kommunal fastighetsavgift
SEK 11,430 / år
Taxeringsvärde
SEK 1,143,000
Taxeringskod
210, Småhusenhet, tomtmark
Tomt
Areal
1524 kvm
Vatten/avlopp
Vatten saknas. Avlopp saknas
Samfällighet, servitut etc.
Last: Ledningsrätt Sjövatten, 0114-85/22.1

Karta

Upplands Väsby

Båtbyggarvägen 19

Andra har också tittat på

HusmanHagberg är en av landets ledande fastighetsmäklarkedjor med över 100 kontor och drygt 400 medarbetare i både Sverige och Spanien. Vi är privatägda och fristående från banker och försäkringsbolag. Många av våra medarbetare bor i området där de arbetar. Med ett äkta engagemang och en passion för sitt yrke vinner de kundernas hjärtan. Det är därför vi är fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. Välkommen att bli nöjd du också!

Om HusmanHagberg