510
MEDCB4E5668C85E4F7AAB909D002EA1557D

Såld!

Förverkliga din dröm om att bygga eget nära vattnet - sista 5 tomterna!

Upplands Väsby

Masthuggarvägen 16Fakta om bostaden

TYP

Tomt

TOMTAREA

1 642 kvm

Förverkliga din dröm om att bygga eget nära vattnet - sista 5 tomterna!

Följ länken för att ta del av området i rörligt format: https://youtu.be/SEfgXfiRx3o

Nu finns en möjlighet att få bygga ditt egna hus i en fantastisk miljö. Inbäddad i grönska med fina löpspår och vandringsleder i skogen och några minuters promenad ner till Mälarens glittrande vatten och sandstranden vid Kairobadet. Båtintresserad? Här finns både båtklubb och kanotklubb samt Väsby ridskola för dig som älskar rida i vacker miljö. Buss tar dig till centrum och pendeltågsstationen (som har långt gångna planer att byggas om och bli Väsby entré som sätter Väsby på kartan och skapar en härlig mötesplats) där du snabbt och effektivt tar dig in till Stockholm, Uppsala och Arlanda (8 minuter). Föredrar du bil så kommer du snabbt ut på E4 eller E18 via Stäket eller om du vill gena över mot Täby/Åkersberga. Väsby är en riktig knutpunkt där du enkelt tar dig åt olika håll.

BUDGIVNINGSFÖRFARANDE

OBS
Fredag 28 augusti är sista dagen att gå med i budgivningen. För att lägga sitt första bud så behöver ni maila mig följande information: Namn, adress, personnummer, mobilnummer och ert lånelöfte. Hela fredagen kommer jag sitta i konferens och kommer ha svårt att prata i telefon så har ni frågor så ring innan fredagen och lägg gärna även bud innan fredagen. Då jag kommer lägga in buden i tidsordning så ange vilken/vilka tomter ni vill lägga bud på och att höjningen från liggande bud är 10.000 kr. Från och med den 1 september sker budgivning mellan er som lagt bud per SMS. Är det så att bud har gått över er tänkta nivå på en tomt så skicka gärna ett SMS så lägger jag in att ni stannar. Ni behöver vara beredda att komma in och skriva på en tomt samma dag eller inom närmaste dag då budgivningen avslutas på respektive tomt.

Bud tas emot t.o.m. 28 augusti 2020. Är bud lagt så måste ett högre bud om minst 10.000 kr läggas. Har endast en lagt minst utgångsbudet så skrivs avtal med denna. Har fler bud tagits emot sker en budgivning mellan dessa men inga nya budgivare tas in efter 28 augusti 2020. När budgivningen avslutas så skrivs med högsta budgivare (om minst utgångspriset är lagt). Säljaren har alltid fri prövningsrätt.
Hör av dig till mig, Karin Sökare (karin.sokare@husmanhagberg.se, 070-5801199) så snart du är intresserad och kanske vill ha hjälp med att få lånelöfte från bank avseende att köpa tomt och bygga sitt eget hus.

DETALJPLANEN
Enligt gällande detaljplan får du bygga en huvudbyggnad och två komplementbyggnader på tomten.
Huvudbyggnaden får vara högst 160 kvm i byggnadsarea och max 250 kvm i bruttoarea. Byggnaden får ha en högsta nockhöjd på 8 meter. Huset ska stå minst 4,5 m från tomtgränsen. Byggnaden får inrymma två lägenheter. Här kan du även ha en "bostadsanknuten icke störande verksamhet" på högst 50 kvm.
Komplementbyggnaderna får totalt vara max 60 kvm i byggyta i ett plan och varav den ena får vara max 40 kvm i byggyta. Byggnaderna måste placeras minst 1 m från tomtgränsen.
Se mer om detaljerna i bifogad detaljplan för området.

DEFINITION BYGGNADSAREA/BYGGNADSHÖJD
- Byggnadsarea (BYA)
Area som en byggnad upptar på marken. Balkong/altan lägre än tre meter över marknivån räknas in.
(Svensk standards definition av byggnadsarea är: Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragar byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark (taksprång, balkong, burspråk, skärmtak etc.)
- Byggnadshöjd
Byggnadshöjd beräknas i regel från markens medelnivå invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska beräkningen dock i allmänhet utgå från den allmänna platsens medelnivå framför huset. Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör - byggnadens tak.
För att ta reda på byggnadshöjden på en befintlig byggnad behövs vanligen både skalenliga ritningar (fasader och sektioner) samt foton, där marknivån vid byggnadens fasader framgår.

KOSTNADER
b
- Planavgift och gatukostnad
Ingen separat planavgift eller gatukostnad betalas av köparen.
- El
Betalas av dig som köpare.
- Bygglov m.m
Du som köpare står själv för alla kostnader i samband med bygglov m.m.

VA / DAGVATTEN
Enligt gällande detaljplan nr 1368 är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) som gäller. Köparen är medveten om att detta innebär stort ansvar när det gäller val av lösning för dagvattnet och att vatten inte får ledas ut på annans fastighet eller ut på lokalgatan.
Fastigheterna säljs med befintliga VA-serviser. (För samtliga tomter är det Vattenservis 32 mm och för tomt 1:65, 1:67 och 1:68 är det tryckavlopp/tryckspillservis 40 mm och för tomt 1:71 och 1:72 är det avlopp/spillservis 110 mm). I det fall ny ägare av fastigheten önskar flytta servis eller ändra dimension på servis får köparen stå för detta själv.

SERVITUT FÖR DIKE
För fastigheterna Nedra Runby 1:65, Nedra Runby 1:67, Nedra Runby 1:72 kommer följande skrivas in:
”Köpare och säljare är överens om att ett separat avtal ska tecknas för servitut för framtida skötsel av ett dike i fastighetens ytterkant. Området upplåtes i det skick det befinns på tillträdesdagen. Kommunen medgives rätt att inom området utföra eventuell framtida skötsel, tillsyn, omläggning mm. Någon ersättning för upplåtelsen ska inte utgå.
Till säkerhet för detta avtals bestånd medgiver ny fastighetsägare kommunen att på sin egen bekostnad låta inskriva avtalet som servitut i fastigheten till förmån till fastigheten Nedra Runby 1:1. Om inskrivning av servitut enligt detta avtal inte är möjlig ska detta avtal ändå gälla såsom allmän nyttjanderätt på angivet sätt mellan parterna. Fastighetsägaren är skyldig vid överlåtelse av fastigheten informera ny ägare om detta avtal och till den nye ägaren överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.”

Ansvarig mäklare

Bilder

MEDCB4E5668C85E4F7AAB909D002EA1557D
MEDCF4D7F61F4B34E69B15883AE74C56364
MED89DFBFF198EF41FFB163042C3C9C2753
MEDDE8E68634AFD4669B04F5717B8A7F24F
MED9727EC8E88D04021BA8D68BC923E195F

Fakta

Fakta om bostaden

TYP

Tomt

TOMTAREA

1 642 kvm

Byggnad

FASTIGHETSBETECKNING

Nedra Runby 1:65

Allmänt om fastigheten

TAXERINGSVÄRDE

1 188 000 kr

TAXERINGSKOD

210

AREAL

1642 kvm

VATTEN/AVLOPP

Vatten saknas. Avlopp saknas

Karta

Upplands Väsby Upplands Väsby

Masthuggarvägen 16

Andra har också tittat på

HusmanHagberg är en av landets ledande fastighetsmäklarkedjor med över 100 kontor och drygt 400 medarbetare i både Sverige och Spanien. Vi är privatägda och fristående från banker och försäkringsbolag. Många av våra medarbetare bor i området där de arbetar. Med ett äkta engagemang och en passion för sitt yrke vinner de kundernas hjärtan. Det är därför vi är fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. Välkommen att bli nöjd du också!

Om HusmanHagberg