Stålringen 25

Bilder

Utgångspris

1 795 000 kr

Bevaka slutpriset

Stålringen 25 , Kallhäll , Järfälla

Tomt om 603kvm i äldre befintlig villabebyggelse i centrala delar av Kallhäll med gångavstånd till pendeltåg, affärer samt förskola/skola. Max BYA 200kvm. 1-planshus med inredd vind sk. 1-1/2 planshus likt andra villor i området. Fritt val av husleverantör.

Vi ber dig vänligen som ev. blivande köpare att ta del utav de pdf-bilagor som finns att tillgå såsom; Detaljplan, plankarta, fastighetskarta samt övriga handlingar under fliken "viktiga dokument" på ovan nämnda objekt. Det är även klokt att som intressent läsa mer om bygglovsprocessen på Järfälla kommuns hemsida redan inför visningen så du känner dig väl förberedd.

Tomten är tillsalu med sk. utgångspris och budgivning startar efter första visningen den 12 maj!

Typ:
Tomt
Biarea:
0 kvm
Tomtarea:
603 kvm
Utgångspris:
1 795 000 kr

Mer information

Budgivning pågår

Bud Budgivare Tidpunkt
1 795 000:- 2 2019-05-20 10:00
1 790 000:- 4 2019-05-17 18:21
1 780 000:- 2 2019-05-17 13:20
1 775 000:- 4 2019-05-16 16:41
1 740 000:- 2 2019-05-15 18:04
1 550 000:- 3 2019-05-15 10:03
1 500 000:- 2 2019-05-12 12:37
1 400 000:- 1 2019-05-11 11:15

* = Annullerat bud

Säljaren, i överenskommelse med mäklaren, väljer på vilket sätt budgivningen ska presenteras på nätet.

Mer om bostaden

Interiör

Rumsbeskrivning

Tomten om 603kvm är belägen i ett redan etablerat villakvarter i centrala delar av Kallhäll, belägen mellan Stålringen 23 och 27. Möjlighet att bygga en huvudbyggnad om en våning plus vind samt ett uthus med byggnadsarea om max 200kvm, givet att man håller sig inom gällande detaljplan för fastigheten samt att bygglov sökes hos Järfälla kommun. Huvudbyggnad får byggas om en våning och inredd vind. Det står ny ägare av tomten helt fritt att själv välja husleverantör. Blivande köpare bör kalkylera med kostnader för sprängningsarbeten då tomten innefattar berg.

DETALJPLAN & BYGGRÄTT
Detaljplanebestämmelsen, detaljplanekarta, fastighetskarta samt övriga handlingar ligger ute som pdf-fil under fliken "Viktiga dokument" på ovan nämna objekt. Fastigheten regleras av detaljplan; Kallhäll, kv Tenn-, Stålringen med Plannummer S 1980-02-12, Aktbeteckning Lantmäteriet 01-JÄF-2411, Diarienummer P 15/77 K. Sök gärna själv i kommunens planarkiv tillgängligt på kommunens hemsida: www.jarfalla.se

Angående byggrätten för tomten gäller följande förutsättningar klarlagt från bygglov via Järfälla kommun i egenskap av säljare för tomten;
- Man får bygga en våning plus vind. (med vind menas inredd vind likt merparten av de andra husen i området)
- En huvudbyggnad och ett uthus får uppföras. (med uthus menas ett ouppvärmt och oinrett hus som t.ex. kan innebära garage men även förråd.)
- Max byggnadsarea på tomten är 200 kvm. (Se längre ned om Boverkets definition av BYA)
- Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,4 meter.
- Prickmarken är 4 meter mot vägen och 4,5 meter mot parkmarken på baksidan samt åt sidorna mot granntomterna nr 23 och 27.
- Området finns med i Järfälla kommuns kulturmiljöplan område (14)

"Förslag till åtgärder; Det är viktigt att försöka bevara områdets huvudsakliga karaktär och att slå vakt om gaturummet. Vid renoveringar bör man eftersträva att bibehålla ursprungliga material samt färgsättning. Eventuella tillbyggnader bör förläggas åt trädgårdssidan, tillkommande takkupor bör harmoniera med byggnadernas utformning." Läs mer om detta under fliken "viktiga dokument".
I vilken grad det kommer påverka att tomten ligger i ett område som är klassad som kulturmiljö vid nybyggnation kan kommunen inte svara på i nuläget. De remitterar kulturenheten när ansökningar om bygglov kommer in.

ANSLUTNINGSAVGIFTER
Gällande anslutningskostnader för VA så gäller VA-taxa 2018 som finns på kommunens hemsida samt som bilaga under "viktiga dokument"
Anslutningsavgift för el sker via Eon, kontakta själv Eon för exakt kostnad.

BYGGLOV
Spekulanter uppmanas att undersöka fastigheten, inkluderande gällande plan- och byggbestämmelser.
En blivande köpare uppmanas att själv kontrollera gällande byggplan och förutsättningar genom kommunen. På bygglov handläggs och granskas bygglovsärenden och kontrollplaner - det som kallas bygglovsprocessen. Vänligen boka besökstid för personlig rådgivning och för att få svar på dina frågor kring bygglov per mail (ange vilken adress/fastighet ditt ärende avser): bokabygglov@jarfalla.se Telefon: kommunens växel 08- 580 285 00. Besöksadress: Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum.

Vi ber dig som köpare att läsa mer om bygglovsprocessen i Järfälla kommun på kommunens hemsida: www.jarfalla.se

Det är fritt val av husleverantör men ett HUSFÖRSLAG från Movehome med produktionskostnadskalkyl och planlösning. Samtliga 4 bilagor finns under fliken "Viktiga dokument". Ett bygglov för husförslaget behöver sökas. Kort info från MoveHome: " Tanken är att 42-kurvan sprängs bort och att man placerar huset så att det kommer cirka 1 meter upp från gatan lite drygt. Vi gavelställer huset lika som de andra är placerade och lägger det cirka 6-8 meter in från gatan, då blir uteplatsen i rakt sydvästläge. Det är en hel del tillval på huset så att det är fullutrustat. Inredd övervåning ingår självklart samt ett solcellspaket på 3kwh."

ÖVRIGT
Byggnadsarea enligt Boverkets hemsida:
Byggnadsarea förkortas BYA och kan kort beskrivas som den yta som en byggnad upptar på marken. Hur byggnadsarea exakt definieras och beräknas framgår av SVENSK STANDARD SS 21054:2009, Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler. Observera att öppenarea ingår vid beräkning av byggnadsarea. Byggnadsarea används ofta i bestämmelser för en- och tvåbostadshus, där kommunen vill styra tätheten i ett område.

Öppenarea enligt Boverkets hemsida:
Öppenarea förkortas OPA och kan förenklat beskrivas som en helt eller delvis öppen yta för vistelse eller förvaring, som ligger i anslutning till en byggnad. Hur öppenarea exakt definieras och beräknas framgår av SVENSK STANDARD SS 21054:2009, Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler. Carportar, balkonger, altaner, loftgångar och ytan under skärmtak är exempel på ytor som räknas som öppenarea. Öppenarean ingår i byggnadsarean, men inte i bruttoarean. I detaljplaner, där bruttoarean regleras och det är viktigt att den täthet som bedömts lämplig för platsen består, kan det därför vara lämpligt att kombinera bruttoarea och öppenarea

Budgivning:
Vi tillämpar öppen budgivning via telefon och sms. Detta innebär att alla som deltar i budgivningen får information om vilka bud som har inkommit via sms. Budgivningen kan även följas via vår hemsida. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommit till den som slutligen köper tomten. I de fall det inkommer bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan köpeavtal är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

Byggnad

Fastighetsbeteckning

Kallhäll 6:158

Allmänt om fastigheten

Taxeringskod

210

Taxeringsvärde

1 686 000 kr

Tomt

Areal: 603 kvm
Tomttyp: Trädgård och naturtomt på delvis berg

Vatten/avlopp

Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp.

Samfällighet, servitut etc.

Last, Officialservitut: Kraftledning, 01-IM5-29/305
Last, Avtalsservitut: Kraftledning, 01-IM5-54/614

Om området

Kallhäll

Kallhäll är en stadsdel i Järfälla kommuns norra delar som utgörs av såväl småhus som flerbostadshus. Det pågår en omfattande ombyggnation av Kallhälls centrum som omfattar både bostäder och handelslokaler. Väster om centrum ligger Mälaren som erbjuder två badplatser, Kallhälls- och Bonäsbadet samt två båtklubbar. Utöver detta finns Görvälns naturreservat och närhet till Järvafältet samt 4H-gård. Kallhäll erbjuder strandnära bostäder. I kommunen finns en mängd alternativ för den aktive såsom is-, sim- och tennishallar, fotbollsplaner och träningslokaler samt en skidbacke inte långt från det nyrenoverade Görvälns Slott. Viksjö golfbana med 18 + 9 hål är belägen på nära håll. Flertalet förskolor: (https://www.jarfalla.se/utbildning-och-forskola/smabarn/forskola/forskolor-i-jarfalla/forskolor-i-kallhall-och-staket.html) och skolor: (https://www.jarfalla.se/utbildning-och-forskola/skolbarn/grundskola/grundskolor-i-kallhall-och-staket.html) finns i närområdet. Se mer på kommunens hemsida: www.jarfalla.se.

Kommunikation

Från Kallhäll tar ni er snabbt ut på såväl E18 som E4:an som gör att till exempel Arlanda ligger på bekvämt avstånd. Ny- & utbyggd pendeltågsstation från 2016. Resan till Stockholms city tar 24 minuter. Tåg stannar också för vidare transport mot bl.a. Enköping och Västerås. I direkt anslutning utgår också ett antal busslinjer till omkringliggande områden. Bussarna tar dig till såväl Jakobsberg och Stäket med natursköna Ängsjö som till kringliggande kommuner.

Närservice

I Kallhälls centrum pågår en omfattande ombyggnation och här erbjuds idag bibliotek, restauranger, frisör, läkar- och tandläkarmottagning samt ett flertal olika affärer. I Kallhäll finns även en större byggvaruhandel.

Parkering

Stora och utbyggda pendlarparkeringar finns i närheten av centrum.

Karta

Bli kontaktad av mäklaren

* Obligatoriskt

Jag vill komma på visning

* Obligatoriskt

Jag vill bevaka slutpriset

* Obligatoriskt

Expressvärdera din bostad

Hittat ny bostad? Vi värderar din nuvarande inom en arbetsdag - kostnadsfritt!

Boendekostnad