Gömmarvägen 3

Bilder

  • Såld!

Gömmarvägen 3 , Glömsta , Huddinge

Planen säger att på varje tomt får endast en huvudbyggnad med största tillåtna brutto- och byggnadsarea om 55 kvm. Därutöver förråd/uthus på 25 kvm byggnadsarea. Total byggrätt på fastigheten är 80 kvm bruttoarea och byggnadsarea. Befintlig fastighetsstruktur ska bestå, inga avstyckningar. Friliggande byggnader i ett plan, därutöver får bostadsrum inte inredas på vind eller källare/suterrängvåning anordnas. Marklov krävs för ändrad höjning av mark och trädfällning. Området är kulturmiljöinventerat område. Åk gärna och titta själva.

Typ:
1 familjs friliggande
Biarea:
0 kvm
Tomtarea:
2 370 kvm

Mer information

Mer om bostaden

Interiör

Rumsbeskrivning

Planen säger att på varje tomt får endast en huvudbyggnad med största tillåtna brutto- och byggnadsarea om 55 kvm. Därutöver förråd/uthus på 25 kvm byggnadsarea. Total byggrätt på fastigheten är 80 kvm bruttoarea och byggnadsarea. Befintlig fastighetsstruktur ska bestå, inga avstyckningar. Friliggande byggnader i ett plan, därutöver får bostadsrum inte inredas på vind eller källare/suterrängvåning anordnas. Marklov krävs för ändrad höjning av mark och trädfällning. Området är kulturmiljöinventerat område. Åk gärna och titta själva.

Storleken på fritidshus och tomter: På varje tomt får endast finnas en huvudbyggnad med största tillåtna bruttoarea och byggnadsarea 55 kvm. Därutöver får 25 kvm byggnadsarea uppföras för förråd/uthus. Totalt får högst 80 kvm bruttoarea och byggnadsarea uppföras. Minsta tomtstorlek anges ej. Befintlig fastighetsstruktur avses bestå.

Placering av byggnader på tomten mm.: Byggnader ska vara friliggande och planeras minst 6,0 m från gränsen mot galan och 4,0 m från gränsen mot granntomt. Förråd/uthus placeras minst 8,0 m från huvudbyggnad.

Utformning: Friliggande byggnader i ett plan, därutöver får bostadsrum inte inredas på vind eller källare/suterrängvåning anordnas.

Byggnadshöjden får ej överstiga 3,5 m. Vid svåra terrängförhållanden kan undantagsvis förhöjd sockel medges.
Taklutning: minimum 14 grader, max 30 grader.
Bostadsrum får ej inredas i annan byggnad än huvudbyggnaden.

Läs mer på https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-och-arbeten/gallande-detaljplaner/flemingsberg/0126k-14180

Byggnad

Byggnadstyp

Tomt

Energideklaration

Behövs ej för denna bostadstyp.

Fastighetsbeteckning

Glömsta 1:201

Allmänt om fastigheten

Taxeringskod

210

Taxeringsvärde

798 000 kr

Summa pantbrev

60 000 kr

Tomt

Areal: 2 370 kvm
Tomttyp: naturtomt

Vatten/avlopp

Vatten saknas. Avlopp saknas.

Tillträde

Omgående eller enligt ö k

Viktiga dokument

Om området

Glömsta

Glömsta är ett naturskönt område med närhet till den populära sjön Gömmaren, som med sitt klara vatten är en populär badplats för många under sommaren. Gömmaren ligger till viss del i det 700 hektar stora naturreservat som har en stor betydelse för friluftslivet. Många stigar, löpspår och elljusspår går inom området som även är lämpligt för vandring och skidåkning.

Kommunikation

På Glömstavägen går buss 740, 172 och 706. Buss 714 går mellan Huddinge Centrum och genom Vistaberg och Glömsta vidare till Flottsbro. Från Huddinge Centrum tar du dig vidare till Stockholm Central på ca 15 min.

Karta

Hör av dig till Peder Brännström för mer information!

Peder Brännström

Peder Brännström

Huddinge

Fastighetsmäklare, franchisetagare

Ansvarig mäklare

070-606 46 00

peder.brannstrom@husmanhagberg.se

Expressvärdera din bostad

Hittat ny bostad? Vi värderar din nuvarande inom en arbetsdag - kostnadsfritt!

Boendekostnad