Detaljplan Lofsdalen 1:320

Bilder

Detaljplan Lofsdalen 1:320 , Lofsdalen , Härjedalen

Detaljplan belägen vid liftstation till salu i expansiva Lofsdalen. Planen innehåller 62 tomter med ski in/ski out läge både utför och på längden. Förslag på områdets namn är Lofsdalsporten. Områdets taxeringskod är 110 och inte 300 som nämns under rubriken taxeringskod.

Lofsdalen bjuder på en livsstil året om, var med i Lofsdalens utveckling och investera i ett tomtområde i anslutning till skidanläggningen med 25 backar, det nybyggda Skoterhuset och alla andra härliga aktiviteter. Fjällets baksida är under utveckling och det här området är en av de förbindande länkarna. Området bjuder på både avskildhet och närhet till många funktioner och aktiviteter. Här finns möjligheten att bygga det perfekta området för barnfamiljer vilket inte finns på orten idag. Tänk lekplats, pulkabacke, grillplats och kanske en släplift i området. Detta kan bli det nya, mest eftertraktade området för familjer som vill satsa på att vara i fjällen. Området innehåller 62 tomter på fjällets sydsluttning med en underbar utsikt,längdspår som löper längs med tomtgränserna samt lifstationen Tvären som går ner i området.

Lofsdalsporten ligger på 600 m höjd rakt under skidanläggningens Tvärenlift på fjällets sydsluttning med den fina fjällsjön Lofssjön rakt nedanför. Östanspåret som idag löper genom området kommer att flyttas av spårbolaget för att ge plats för dessa tomter. Istället kommer spåret att förläggas så att det löper i anslutning till tomtgränserna.

Vatten och avlopp
Kommunalt VA kommer att installeras av Vatten & Miljöresurs AB som är det kommunägda Va-bolaget. Här finns två möjligheter att antingen göra en fullskalig installation och betala samtliga anslutningsavgifter eller att installera i kluster och låta området växa fram med en mer bekväm kostnadsbild genom projektet.

Utveckling av bostadsmarknaden i Lofsdalen
Allt fler väljer att köpa fritidshus på orten och prisutvecklingen har varit storartad sedan 2014. Snittpris / kvm har ökat från 21 313 kr till 29 789 kr mellan 2014-2018 vilket motsvarar en ökning på ca 40 %.

Mer information om utvecklingen i Lofsdalen finns i dokumentet Marknadsutveckling Lofsdalen under viktiga dokument på hemsidan. Där finns även all dokumentation gällande detaljplanen.

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller om ni besöka området.

Typ:
Övr. kommers. fastigh.
Tomtarea:
285 360 kvm

Mer information

Mer om objektet

Byggnad

Fastighetsbeteckning

Lofsdalen 1:320

Allmänt om fastigheten

Taxeringskod

300

Tomt

Areal: 285 360 kvm

Samfällighet, servitut etc.

Last: Officialservitut Väg, 2361-92/6.3

Övrigt

Budgivning
Budgivning innebär att intressenter som inkommit med bud får veta nivå på högsta bud. Det kommer att stå på hemsidan att budgivning pågår, samt budgivningshistorik.

Bud ska inges skriftligen via e-mail till mäklaren via adressen: maria.sondell@husmanhagberg.se

Eventuella villkor från anbudsgivare skall framgå av anbudet.

Taxeringsvärden
Försäljningsobjektet är en del av en fastighet varför taxeringsvärde ej är fastställt för försäljningsobjektet.

Försäljning av detaljplan
Försäljningen avser Detaljplan för Lofsdalen 1:320, 25:15 och del av 25:1. Marken som ingår i försäljningen är fastigheten Lofsdalen 1:320.

Fastighetsgränser
Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej är skriven i Härjedalens kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson är för närvarande 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Ansökan förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansöks av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Inteckningar
Fastigheten kommer att säljas fri från inteckningar på tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser.

Övrig information
För felaktigheter, nuvarande eller eventuellt kommande, i detta material ansvaras ej av mäklaren eller säljaren

Ej heller för händelse som ägaren eller mäklaren inte kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar.

Om området

Karta

Bli kontaktad av mäklaren

* Obligatoriskt

Jag vill komma på visning

* Obligatoriskt

Jag vill bevaka slutpriset

* Obligatoriskt

Hör av dig till Maria Sondell eller Mikael Sondell för mer information!

Maria Sondell

Maria Sondell

Härjedalen

Franchisetagare, Reg. Mäklare

Ansvarig mäklare

070-391 78 08

maria.sondell@husmanhagberg.se

Det här är HusmanHagberg

Äkta passion ger bättre affärer. Här är historien bakom varumärket.

Läs mer

Funderar du på att flytta?

Vill du veta vad din egen bostad är värd. Hör av dig till oss.

Läs mer

Jobba hos oss!

HursmanHagberg växer. Brinner du för att göra affärer och ha nöjda kunder? Välkommen!

Läs mer