Vinn en Renault Zoe under ett halvår!

Teckna ett förmedlingsuppdrag med oss var med och tävla om en bil. När bostaden är såld får du tillgång till tävlingen där utlagsfrågan är en kortfattad text om varför du valde HusmanHagberg för din försäljning. Roligast motivering vinner. Tävlingen pågår mellan den 1 november 2014 och 1 maj 2015.

Tävlingsvillkor

Under perioden 1 november 2014 till och med den 1 maj 2015 genomför HusmanHagberg Sundsvall en tävling med chans att få köra nya Renault Zoe i 6 månader. Tävlingen är riktad till mäklarföretagets säljarkunder.

Vinsten

Första pris i tävlingen är att få disponera en Renault Zoe i 6 månader (under perioden 8 maj 2015 – 9 november 2015). Bilen kommer under tävlingsperioden (1 november 2014 – 1 maj 2015) att disponeras av HusmanHagberg Sundsvall i marknadsföringssyfte. Vinsten kan inte överlåtas, bytas mot kontanter, varor eller andra tjänster. Underhåll av bilen samt bränsle under perioden då vinnaren disponerar bilen bekostas i sin helhet av vinnaren. Om tävlingsdeltagare har kostnader för resor, övernattning eller annan kostnad i samband med tävlingen, ansvarar tävlingsdeltagaren själv för dessa. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Körsträcka är maximerad till 1500 mil. Vinstens värde kan i sin helhet estimeras till ca 40.000 kr inkl. moms. Bilen returneras till HusmanHagberg Sundsvall vid vinstperiodens slut, dvs senast den 9 november 2015. Skador som uppkommer på bilen ansvarar vinnaren för. Bilen är försäkrad med ett självriskbelopp som betalas av vinnaren vid eventuell skada (4.500 kr inkl. moms). Skatt ingår.

Vinterdäck ingår och service är inkluderad i avtalet. Parkeringsböter och tullavgifter betalas i sin helhet av vinnaren.

Vem kan delta i tävlingen?

Säljaren måste uppfylla följande krav för att kunna delta:

Kunden ska sälja sin bostad (villa, bostadsrätt, fritidshus som denne är lagfaren/registrerad ägare till) under nedan angivna period via HusmanHagberg Sundsvall. För att kunna delta i tävlingen måste ett uppdragsavtal för försäljningen tecknas med HusmanHagberg Sundsvall och försäljningen genomföras någon gång under perioden 1 november 2014 - 1 maj 2015. Alla villkor i köpeavtalet måste vara uppfyllda inom detta tidsintervall.

Bostaden måste ligga inom Sundsvallskontorets distrikt.

Kunden ska ge en kortfattad motivering (högst 30 ord) till varför man valde HusmanHagberg vid försäljningen av sin bostad.

Kunden måste ha fyllt 18 år.

Hur tävlar jag?

När ett försäljningsuppdrag och förmedlingsavtal tecknas mellan säljaren och HusmanHagberg Sundsvall, får tävlingsdeltagaren information om tävlingsregler samt ett tävlingsformulär som kan användas för att sända in en motivering (se ovan). När fastigheten eller bostadsrätten sålts, och säljaren lämnat in formuläret med en kortfattad motivering, erhålls ett deltagarbevis. Vinnaren meddelas fredagen den 8 maj 2015. Exakt tid och plats för överlämnande av bilen meddelas vinnaren i samband med underrättelse om vinsten. Tävlingsdeltagare skall närvara personligen då bilen lämnas över (eller genom ombud) och deltagarbeviset i tävlingen ska kunna uppvisas.

Övriga tävlingsregler:

Tävlingsperioden är begränsad och pågår från och med den 1 november 2014 - 1 maj 2015 oavsett andra parallella erbjudanden.

För varje såld bostad erhålls endast en tävlingstalong, oavsett antalet lagfarna/registrerade ägare.

En jury sammansatt av representanter från HusmanHagbergs huvudkontor utser vinnaren. Juryns beslut kan inte överklagas. Deltagare i tävlingen får inte vara närstående till anställd på HusmanHagberg Sundsvall.

HusmanHagberg Sundsvall förbehåller sig rätten att publicera vinnarens namn, foto och postort samt använda tävlingsdeltagarens motivering i sin marknadsföring under obegränsad tid och slag av media.

Bilen kommer att vara försedd med en bilstripning under den period som vinnaren har rätt att nyttja den. HusmanHagberg Sundsvall förbehåller sig rätten att utforma bilstripningen på det sätt företaget önskar och står för alla kostnader för montering av denna. Vinnaren förbinder sig att under den tid denne disponerar bilen låta den stripning som HusmanHagberg bekostat sitta kvar orörd på bilen. Eventuell överträdelse av detta som inte åtgärdas inom 3 dagar efter att HusmanHagberg påtalat att ett fel begåtts resulterar i att HusmanHagberg med omedelbar verkan har rätt att återta bilen trots att hela vinstperioden inte löpt ut.

HusmanHagberg Sundsvall förbehåller sig den exklusiva rätten att utesluta en tävlingsdeltagare ur tävlingen vid misstanke om att denna bryter mot tävlingsreglerna, fuskar eller på annat sätt försöker tillskansa sig otillbörliga fördelar eller försöker sabotera tävlingen. HusmanHagberg Sundsvall förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, samt avlägsna bidrag som inte följer tävlingsvillkoren.

Lycka till! öskar HusmanHagberg Sundsvall