VINN NYA TIGUAN R-LINE I 6 MÅNADER!

Tävlingsvillkor

6/5 2016 till-31/12 2016 arrangerar HusmanHagberg Örnsköldsvik en tävling, där vinnaren får köra nya Tiguan R-Line i sex månader, under perioden 20/1-20/7 2017. Tävlingen är riktad till mäklarföretagets säljarkunder.

Vinsten

Priset i tävlingen är att få disponera en ny Tiguan R-Line i sex månader, under perioden 20/1-20/7 2017. Bilen kommer under tävlingsperioden 6/5 2016 till-31/12 2016 att köras av HusmanHagberg Örnsköldsvik i marknadsföringssyfte. Vinsten kan inte överlåtas, bytas mot kontanter, varor eller andra tjänster. Underhåll av bilen samt bränsle under perioden då vinnaren disponerar bilen, bekostas i sin helhet av vinnaren. Om tävlingsdeltagare har kostnader för resor, övernattning eller annan kostnad i samband med tävlingen, ansvarar tävlingsdeltagaren själv för dessa. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Körsträcka är maximerad till 1 000 mil. Vinstens värde kan i sin helhet estimeras till ca 55 000 kr inkl. moms. Bilen returneras till HusmanHagberg Örnsköldsvik vid vinstperiodens slut, dvs senast den 20/7 2017. Skador som uppkommer på bilen ansvarar vinnaren för. Bilen är försäkrad med ett självriskbelopp som betalas av vinnaren vid eventuell skada (9 375 kr inkl. moms). Skatt ingår.

Vinterdäck ingår och service är inkluderad i avtalet. Parkeringsböter och tullavgifter betalas i sin helhet av vinnaren.

Vem kan delta i tävlingen?

Följande krav måste vara uppfyllda för att få delta:

  • Kunden ska sälja sin bostad (villa, bostadsrätt, fritidshus som denne är lagfaren/registrerad ägare till) via HusmanHagberg Örnsköldsvik, under perioden 6/5 2016 till-31/12 2016. För att kunna delta i tävlingen måste ett uppdragsavtal för försäljningen tecknas med HusmanHagberg Örnsköldsvik och försäljningen genomföras någon gång under perioden 6/5-31/12 2016. Alla villkor i köpeavtalet måste vara uppfyllda inom detta tidsintervall.
  • Bostaden måste ligga inom Örnsköldsvikskontorets distrikt.
  • Kunden ska ge en kortfattad motivering (högst 30 ord) till varför denne valde HusmanHagberg vid försäljningen av bostaden.
  • Kunden måste ha fyllt 18 år.

Hur tävlar jag?

När ett försäljningsuppdrag och förmedlingsavtal tecknas mellan säljaren och HusmanHagberg Örnsköldsvik, får tävlingsdeltagaren information om tävlingsregler samt ett tävlingsformulär som kan användas för att sända in en motivering (se ovan). När fastigheten eller bostadsrätten sålts, och säljaren lämnat in formuläret med en kortfattad motivering, erhålls ett deltagarbevis. Vinnaren meddelas måndagen den 16/1 2017 via de kontaktuppgifter som vinnaren har angivit på tävlingsformuläret. Exakt tid och plats för överlämnande av bilen meddelas vinnaren i samband med underrättelse om vinsten. Tävlingsdeltagare ska närvara personligen då bilen lämnas över (eller genom ombud) och deltagarbeviset i tävlingen ska kunna uppvisas.

Övriga tävlingsregler

  • Tävlingsperioden är begränsad och pågår 6/5 2016-31/12 2016 oavsett andra parallella erbjudanden. Vinnaren får sedan köra bilen under perioden 20/1-20/7 2017.
  • För varje såld bostad erhålls endast en tävlingstalong, oavsett antalet lagfarna/registrerade ägare.
  • En jury bestående av representanter från Nordemans Bil, utser vinnaren. Juryns beslut kan inte överklagas. Deltagare i tävlingen får inte vara närstående till anställd på HusmanHagberg Örnsköldsvik.
  • HusmanHagberg Örnsköldsvik förbehåller sig rätten att publicera vinnarens namn, foto och postort samt använda tävlingsdeltagarens motivering i sin marknadsföring under obegränsad tid och typ av media.
  • Bilen kommer att vara försedd med en bilstripning under den period som vinnaren har rätt att nyttja den. HusmanHagberg Örnsköldsvik förbehåller sig rätten att utforma bilstripningen på det sätt företaget önskar och står för kostnaderna för montering av denna. Vinnaren förbinder sig att under den tid denne disponerar bilen låta den stripning som HusmanHagberg bekostat sitta kvar orörd på bilen. Eventuell överträdelse av detta som inte åtgärdas inom tre dagar efter att HusmanHagberg påtalat att ett fel begåtts, resulterar i att HusmanHagberg med omedelbar verkan har rätt att återta bilen trots att hela vinstperioden inte löpt ut.
  • HusmanHagberg Örnsköldsvik förbehåller sig den exklusiva rätten att utesluta en tävlingsdeltagare ur tävlingen vid misstanke om att denna bryter mot tävlingsreglerna, fuskar eller på annat sätt försöker tillskansa sig otillbörliga fördelar eller försöker sabotera tävlingen. HusmanHagberg Örnsköldsvik förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, samt avlägsna bidrag som inte följer tävlingsvillkoren.

Lycka till!
Önskar HusmanHagberg Örnsköldsvik