Tävlingsvillkor för HusmanHagberg

1. Allmänt

1.1. Denna tävling är öppen för personer som är lagligt och fysiskt bosatta i Sverige och som är tretton år eller äldre. Är du under 18 år måste du ha din målsmans godkännande för att delta i tävlingen på dessa villkor. För att kunna kontrollera att du har din målsmans godkännande kan HusmanHagberg komma att kontakta dig i det fall att du vinner ett pris i tävlingen.

1.2. Arrangör är HusmanHagberg Bjuv/Åstorp/Klippan (Vidare kallad arrangören)

1.3. För att delta i tävlingen måste du uppfylla följande kriterier a) Du skall ha ett registrerat konto på Facebook b) Du ska följa/gilla arrangörens sida på Facebook c) Skriv ditt bästa julrim i kommentarsinlägget till tävlingsinlägget följt av en eller flera passande hashtag. (OBS! Max 80 ord inklusive mellanskag). d) Juryn bestående av tre personer från arrangören utser vinnare bedömt efter av ovanstående punkter i kombination med bästa/roligaste julrim.

1.4. Arrangörens anställda och deras närmast anhöriga, och andra personer som har yrkesmässig anknytning till administrationen får ej delta i tävlingen.

1.5. Deltagande måste stämma överens med Instagrams Communitystandards: https://help.instagram.com/477434105621119/

2. Deltagande i tävlingen

2.1. Delta i tävlingen genom att följa arrangören på Facebook, skriv ditt bästa julrim i kommentarsfältet följt av en/flera hashtags. OBS! Enbart ett tävlingsbidrag per deltagare godkänns och man kan enbart vinna ett pris.

2.2. Vinnaren utses av en jury bestående av tre personer från arrangören som utser vinnare bedömt på motivering. Beslutet kan ej överklagas och vinsten kan inte bytas mot pengar eller överlåtas till någon annan.

2.3. När du deltar ger du arrangören rätt att publicera ditt tävlingsbidrag och ditt förnamn och profilnamn för Facebook konto.

3. Vinster

3.1 För vinst krävs att du uppfyllt tävlingskriterierna. Eventuell vinstskatt bekostas av vinnaren i inkomstslaget tjänst.

3.2. Vinsten är en köksmaskin från Electrolux, modell EKM4100, Creme/Vit, värde 4.495 kr (ink moms). Vinsten kommer att skickas postalt till vinnarnas hemadress. Arrangören frånsäger sig ansvaret om vinsten i transport beivras eller skadas. En vinst finns i tävlingspotten.

4. Sekretess/personuppgiftshantering

4.1. Vid deltagande i denna tävling kommer deltagaren att dela de personuppgifter som finns via deras synliga Facebook konto. Vinnaren kommer att ombes ge sin hemadress och kontaktuppgifter för att kunna motta sitt pris. Arrangören kommer att behandla dessa personuppgifter i syfte att fullfölja sina tävlingsförpliktelser. Vinnarens namn, profilnamn för Facebook kontot och ort samt motivering kan komma att publiceras och användas för marknadsföringsändamål, utan vidare ersättning. Genom att delta i tävlingen och godkänna dessa villkor samtycker deltagaren till att uppgifter används för de ändamål som anges i dessa villkor och att de behandlas av arrangören.

4.2. Deltagaren har alltid rätt att upphäva sitt tävlingsbidrag framtill 2016-12-13 kl. 12:00 och utesluts i detta fall från tävlingen.

5. Övrigt

5.1. Arrangören tar inget ansvar för bidrag som går förlorade och/eller inte erhålls, skadade eller fördröjda bidrag, eller bidrag som inte kan förmedlas på grund av tekniska fel eller av något annat skäl som ligger utom dennes kontroll.

5.2. Arrangören ansvarar inte för eventuella avbrott i tävlingen på grund av tekniska fel, system- eller programfel, fördröjningar eller andra orsaker som kan påverka deltagarnas tävlande.

5.3. Arrangören förbehåller sig rätten att avslå ett bidrag och/eller att diskvalificera personer, om det finns skäl att tro att vederbörande har brutit mot lagen, och/eller om deltagarens beteende strider mot dessa villkor, och/eller om det finns anledning att misstänka fusk eller annat otillbörligt agerande. Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera uppenbara tävlingsprofiler. Med tävlingsprofiler bedömer vi huruvida personen enbart publicerar tävlingar på deras konto och om profilen har följare eller ej.

5.4. Arrangören förbehåller sig rätten att be deltagarna att bestyrka ålder och identitet. Varje vinnare har ansvar för att registrera sina kontaktuppgifter korrekt i de uppgifter som överlämnas till arrangören vid vinst.

5.5. Tävlingen är varken utvecklad, sponsrad, rekommenderad eller administrerad av Facebook och har heller ingen annan anknytning till Facebook.

5.6. Alla tvister som kan tänkas uppstå i samband med tolkning, ansökan eller bristande uppfyllelse av bestämmelserna häri, eller som uppstår i och med tävlingen ska regleras av svensk lag.