Vårt arbetssätt

Vi är lokala experter och kunniga, seriösa mäklare - oavsett vilket affärsområde bostadsaffären gäller. I nyproduktionsprojekt skräddarsyr vi din koncept- och lanseringsplan efter målgruppsbeskrivning och de sälj- och resultatmål du har för projektet. Vårt mål är att du som byggherre ska fokusera på att bygga ännu fler bostäder och känna en trygghet i att lämna ansvaret för en högkvalitativ och trygg försäljningsprocess till oss.

Inför varje uppdrag sätter vi samman ett säljteam bestående av både lokala, erfarna fastighetsmäklare och en strategisk projektledare från vår centrala organisation. På så sätt säkerställer vi att bostadsprojektet tas om hand av mäklare som arbetar i välkända omgivningar och känner till den lokala marknaden. Genom noggranna målgruppsanalyser, rådgivning, effektiv marknadsföring och fokus på nöjda kunder skapar vi goda förutsättningar för en lyckad och smidig affär. Vi arbetar proaktivt, effektivt och är inte rädda för att ta kommandot. Tror vi inte på något i projektet så berättar vi det och föreslår andra tänkbara lösningar.

Att vårda kunden från första kontakten till inflyttning är självklart för oss och vi får ofta beröm för att kunden känner sig uppmärksammad och omhändertagen.

Tack vare god planering och stort engagemang har vi lyckats slutföra ett stort antal bostadsprojekt, stora som små. Vi gör ett erkänt bra arbete och det är inte sällan som vi får ta över andra kedjors uppdrag där de inte har nått ända fram.

Nedan har vi specat vår unika kompetens i tre steg - boka oss redan idag för en närmare presentation.

Konsult

Vi mixar lokal kompetens med central strategi.

Vi vet att god lokalkännedom är nyckeln till framgångsrik försäljning och har därför valt en annan väg än våra konkurrenter i arbetet med nyproduktionsprojekt.

Istället för att använda ett antal nischade nyproduktionsmäklare sätter vi inför varje projekt samman ett säljteam bestående av centrala strateger och erfarna lokala mäklare som dagligen arbetar i just det område ditt projekt ligger i. Vår effektiva organisation med snabba ledtider gör att vi enkelt hanterar parallella projekt och kan skräddarsy vår försäljningstaktik utifrån varje projekts unika behov och lokala förutsättningar.

1.

Analys och strategi

I de fall det är möjligt engagerar vi oss gärna i projektet redan på planeringsstadiet och bidrar med konstruktiva råd baserade på vår erfarenhet och lokalkännedom.

Vi levererar ärliga åsikter och kreativa idéer baserade på en noggrann målgruppsanalys. Tror vi inte på något i projektet så berättar vi det och föreslår en alternativ lösning.

Målgruppsanalysen ligger till grund för vår rekommendation gällande prissättningen och utformningen av bostäderna.

2.

Offert och tidsplan

Efter vår gemensamma analys av projektet överlämnar vi en tydlig offert och tidsplan för hur vi beräknar att genomföra försäljningen. Tidsplanen är vårt löfte till er och underlättar uppföljning och ansvarsfördelning under projektets gång.

3.

Projektupplägg

Vi hjälper till att skapa de bästa förutsättningarna och verktygen för att få försäljningsprocessen att löpa på smidigt. Vi tar fram en marknadsföringsplan för hur projektet ska exponeras i olika typer av kanaler, hur och när olika event ska genomföras och förslag på kampanjer/kunderbjudanden. En viktig del i marknadsföringen blir också visualiseringen av bostäderna så att köparen får en känsla för sitt framtida boende redan innan det är färdigbyggt. Vi arbetar aktivt med konvertering av nya potentiella köpare in i vår kunddatabas där vi kan genomföra en effektiv säljbearbetning och kvalificera kunder så tidigt som möjligt i processen.

Sälj

Kunder med plånboken in handen.

Vi tror att vägen till en lyckad försäljning är att arbeta effektivt, fokuserat och proaktivt. Vårt mål är att så många kunder som möjligt ska stå redo med plånboken i handen den dag det är dags att skriva avtal. Detta uppnår vi genom att göra noggranna behovsanalyser och hela tiden ligga "steget före" i processen. Vi är duktiga på att kategorisera våra kunder och därigenom effektivt kommunicera lösningar som är attraktiva för den specifika målgruppen. Gentemot dig som byggherre har vi också ett proaktivt förhållningssätt och vårt mål är att alltid återkoppla och komma med nya idéer innan du ens har hunnit att ställa frågan.

Genom att låta oss ta hand om försäljningsprocessen kan du som byggherre luta dig tillbaka och fokusera på det du kan bäst – att bygga attraktiva bostäder.

1.

Kundbearbetning

Tillsammans med erfarna samarbetspartners genomför vi en aktiv kundbearbetning av såväl befintliga kundregister som nya intresseanmälningar som strömmar in för projektet. Detta i syfte att påbörja kvalificeringen av kunderna så att vi kan säkerställa att vi har köpklara kunder med plånboken i handen den dag det blir dags.

Vi hjälper köparna med alla frågor och funderingar de har kring sin boendesituation. Genom att hjälpa till med bankkontakter, värdering av befintlig bostad och eventuellt hyresobjekt tills den nya bostaden står redo underlättar vi köpbeslutet och skapar en känsla av trygghet hos köparen.

2.

Visningen

Vi arbetar med flera typer av visningsupplägg beroende på projektets karaktär. Vanligen hålls både VIP-visningar och öppna visningar för att på bästa sätt fånga upp kunder som är olika långt framme i köpprocessen.

Våra visningar genomförs i huvudsak i eventform för att kunderna ska känna sig extra uppmärksammade och välkomna. På visningarna ger vi de potentiella köparna möjlighet att skapa sig en positiv bild av det framtida boendet med hjälp av förstklassiga visningsmaterial (digitalt, print och modeller) och engagerade mäklare som hjälper kunden att se möjligheter och navigera ibland alla tillval. Läs mer om hur vi marknadsför projektet under Nya möjligheter.

3.

Avtal

Vårt proaktiva sätt att arbeta leder enligt erfarenhet fram till smidiga avtalsprocesser. Detta då kunden redan på ett tidigt stadium ska ha fått svar på alla sina frågor, rett ut sina tillval och sin finansiering och känner sig trygg och bekväm med beslutet att köpa sin nya bostad. Vi finns med hela vägen och jobbar kontinuerligt med att skapa ännu nöjdare kunder, även efter att avtalet är påskrivet.

Efter

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder.

För oss är det av största vikt att våra kunder känner sig nöjda med sitt köp och sin kontakt både med dig som byggherre och med oss på HusmanHagberg. Efter varje genomförd affär frågar vi därför alla våra köpare hur de upplevt vår tjänst. Detta i syfte att vässa vår tjänst efter våra kunders önskemål och synpunkter. Vid varje avslutat projekt gör vi också en noggrann utvärdering tillsammans med dig som byggherre för att identifiera styrkor och svagheter i vår leverans.

Vi tror inte på att avsluta våra kundrelationer direkt när avtalen är påskrivna utan vårdar den relation vi fått till våra kunder vidare över tid. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda attraktiva erbjudanden anpassade för kundens nya hem via vår eftermarknadsbearbetning. Genom att hålla en fortsatt kontakt med våra kunder och visa att vi bryr oss om och finns där även efter genomförd affär skapar vi en skön efterköpskänsla hos kunden och en positiv bild av både ditt och vårt varumärke.

Intresseanmälan

Bli kontaktad

Jag vill veta mer

* Obligatoriskt

Kontakta mig

Jag berättar gärna mer om vårt framgångsrika arbetssätt

Henrik Hagberg

Ansvarig Nyproduktion

073-691 28 62

Henrik Hagberg

Ansvarig Nyproduktion

073-691 28 62

Per Stenmark

Strategisk rådgivare/ Franchisetagare

070-631 81 60

Tomas Eriksson

Strategisk rådgivare/ Franchisetagare

070-884 09 92

Johan Slättberg

Strategisk rådgivare/ Franchisetagare

070 820 44 60

Richard Öhman

Strategisk rådgivare/ Franchisetagare

0738-900 902