Vad innebär topplån och bottenlån?

Ett bottenlån har en lägre ränta jämfört med andra lån och motsvarar ca 75-85% av marknadsvärdet. Motprestationen är att du använder bostaden som säkerhet hos banken. Lånet amorteras normalt av på max 50 år, varav du kan välj att ha de 5 första amorteringsfria. Topplånet kompletterar bottenlånet upp till 90% av köpesumman. Även här är bostaden en säkerhet, men då den redan är belånad via bottenlånet är räntan för topplånet högre. En vanlig amorteringstid för topplånet är 10-30 år.