Vad är lagfartskostnad och hur mycket är den

Lagfartskostnad är en skatt (stämpelskatt) på fastighetsköp och betalas i samband med att du köper en fastighet. Skatten är 1,5 % av köpeskillingen.

Lagfartskostnaden betalas av köparen i samband med att man skickar in köpebrevet till inskrivningsmyndigheten och ansöker om lagfart för fastigheten.

Förutom lagfartskostnaden på 1,5 % (gäller småhus) tillkommer en avgift på 825 kr.