Vintervägen 20

Bilder

  • Såld!
  • Plan tomt i söderläge
  • Tomten från Vintervägen
  • Namnlös
  • Tomtkarta
  • Karta för anslutningspunkt till VA/avlopp

Vintervägen 20 , Jakobsberg , Järfälla

Trivsamt belägen villatomt om 876 kvm. i lugnt och etablerat villaområde i Västra Jakobsberg, som erbjuder möjlighet att bygga 1-planshus, med en byggnadsyta om 25% av tomtytan. Fritt val av husleverantör. Skapa ditt egna boende. Nära skolor, centrum & p-tåg. Anmäl intresse via mail. Säljs inte innan visning.

Typ:
Tomt
Biarea:
0 kvm
Tomtarea:
876 kvm

Mer information

Visa objekt på karta

Mer om bostaden

Interiör

Rumsbeskrivning

Budgivning:
Vi tillämpar öppen budgivning via telefon och sms. Detta innebär att alla som deltar i budgivningen får information om vilka bud som har inkommit via sms. Budgivningen kan även följas via vår hemsida. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommit till den som slutligen köper tomten. I de fall det inkommer bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan köpeavtal är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

Byggnad

Fastighetsbeteckning

Jakobsberg 2:2840

Allmänt om fastigheten

Tomt

Areal: 876 kvm
Tomttyp: Trädgård och naturtomt

Tomtbeskrivning

Detaljplanebestämmelsen, tomtkarta samt övriga handlingar ligger ute som pdf-fil under fliken "Dokument och länkar" på ovan nämna objekt. Fastigheten regleras av stadsplan 01-JÄF-1410 - 1965-12-16.

Spekulanter uppmanas att undersöka fastigheten, inkluderande gällande plan- och byggbestämmelser.
En blivande köpare uppmanas att själv kontrollera gällande byggplan och förutsättningar genom kommunen. På bygglov handläggs och granskas bygglovärenden och kontrollplaner - det som kallas bygglovprocessen. Vänligen boka besökstid per telefon. Telefon: kommunens växel 08- 580 285 00. Besöksadress: Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum. E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Vatten/avlopp

Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp. VA & EL: Anslutningsavgifter för VA och EL tillkommer. Kommunens taxa för anslutning till kommunalt vatten- och avlopp framgår på kommunens hemsida: www.jarfalla.se, rubriken Bygga och Bo under avsnittet Vatten och avlopp; http://www.jarfalla.se/bygga-bo--miljo/vatten-och-avlopp/avgifter-och-bestammelser.html. Anslutningsavgifter för el, kontakta Eon. 040-25 50 00. Ursprungsfastigheten Jakobsberg 2:476 ligger inom en detaljplan som heter "Jakobsberg västra" och ingår i ett område där kommunen beslutat att ta ut gatukostnader. Men eftersom kommunen inte byggt ut vägarna till den standard som redovisas i planen så har kommunen inte kunnat ta ut någon kostnad för detta. Skulle kommunen i framtiden välja att utöka standarden i enlighet med detaljplanen så åligger det fastigheten en betalningsskyldighet.

Servitut etc

Det finns idag inga inskrivna servitut i fastighetsboken men i samband med avstyckningen av fastigheten Jakobsberg 2:2840 så har framkommit av VA/avloppsledningen och elledningen från stamfastigheten Jakobsberg 2:476 löper över den avstyckade fastigheten 2:2840, ner till den kommunala anslutningspunkten på Vintervägen, i anslutning till det nordöstra hörnet av fastigheten 2:2840. Det innebär att avtalsservitut, vad avser vatten- & avloppsledningen, kommer att upprättas, innebärande att fastigheten 2:476 i egenskap av härskande fastighet får ett s.k. vattenledningsservitut, som kommer att belasta 2:2840, som blir tjänande fastighet. Servitutshandlingen ska undertecknas av företrädare för nuvarande fastighetsägare, varefter Lantmäteriet kommer att registrera servitutet i fastighetsboken. Lantmäteriets och Järfälla Kommuns rekommendation är att förlägga vatten- & avloppsledningen för 2:476 även fortsättningsvis på fastigheten 2:2840 men i fastighetsgränsen mot fastigheten 2:477. I nuläget får ny ägare av fastigheten 2:476 räkna med att ansvara för och bekosta anläggande av ny vatten & avloppsledning och förmodligen också elledning, i enlighet med Järfälla Kommuns eventuella anvisningar, inom nära framtid efter tillträdet till fastigheten, då ny ägare av fastigheten 2:2840 vill kunna placera ny byggnad på den fastigheten, utan menlig inverkan av den nu befintliga avloppsledningens och elledningens placering. Detta åtagande kommer att regleras i köpekontrakt för respektive fastighet och i eventuellt avtal mellan de nya ägarna till respektive fastighet. Det utgår inte någon ny anslutningsavgift till Järfälla Kommun.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Om området

Jakobsberg

Jakobsberg är centralorten i Järfälla kommun. Förutom all service i centrum finns Barkarby Handelsplats samt närhet till Mälaren och Järvafältet med bl.a. Översjön och Säbysjön. I kommunen finns en mängd alternativ för den aktive såsom is-, sim- och tennishallar, fotbollsplaner och träningslokaler samt en skidbacke inte långt från det nyrenoverade Görvälns Slott. Viksjö golfbana med 18 + 9 hål är belägen på nära håll. Flertalet förskolor och skolor finns i närområdet. Se mer på kommunens hemsida: www.jarfalla.se.

Kommunikation

Ny- & utbyggd pendeltågsstation 2016 inom ramen för utbyggnad av Mälarbanan, färd till Stockholms city tar 21 minuter, både Bromma och Arlanda flygplats nås inom 25 min. I direkt anslutning utgår också ett antal busslinjer till omkringliggande områden, såväl Kista som Sollentuna. Direktlinje med buss till Stockholm city. Infartsparkering finns vid stationen. Ombyggd E18 som har kortat ner restiden till Stockholms city, nu utan trafikljus.

Närservice

I Jakobsberg centrum finns centrumgalleria med butiker, livsmedelsbutiker samt restauranger med uteserveringar om sommaren. Det erbjuds även ett bibliotek samt biograf. På torget finns både blomster och frukt/grönsaksstånd. I Jakobsberg finns vårdcentral, folktandvård och rehabilitering för äldre.

I närheten

Livsmedelsbutiker
Coop Nära
510 m
Wermason's Livs AB
510 m
Köpcentrum & Gallerior
Jakobsbergs Centrum - Citycon
1,2 km
Stockholm Quality Outlet
2,5 km
Daghem, Förskolor & Fritidshem
Olovslunds Förskola
160 m
Montessori Förskola Kuben
450 m
Kollektivtrafik
Aprilvägen
270 m
Höjdvägen
360 m
Grundskolor
Olovslundskolan
170 m
Kvarnskolan
920 m
Gymnasium
Mälargymnasiet
920 m
Gymnasieiskolornas information Järfälla
1,1 km
Banker
Handelsbanken Jakobsberg
1,2 km
Nordea Bank AB
1,2 km
Golfbanor & Golfklubbar
Viksjö Golfklubb
2,7 km
Järfälla Golfklubb
2,7 km
Sport- & Idrottsanläggningar
Kvarnvallen Idrottsplats och Ishall
950 m
Simhallen i Jakobsberg
960 m
Simhallar & Utomhusbad
Medley Jakobsbergs simhall
960 m
Bruket Mälaren
2,4 km

Finns i närheten

Detta är en tjänst från Hitta.se som automatiskt mäter upp avstånd till olika platser. Vissa avvikelser kan förekomma då uträkningen bygger på luftväg och inte på det faktiska vägnätet. Det betyder att det inte tas hänsyn till naturliga hinder så som vatten, berg etc. Till exempel kan en affär på andra sidan sjön vara den närmsta enligt uträkningen.

Uppgifterna bygger på offentlig adressinformation. Det innebär att viss information kan saknas eller vara gammal.

Hör av dig till Per Stenmark för mer information!

Expressvärdera din bostad

Hittat ny bostad? Vi värderar din nuvarande inom en arbetsdag – kostnadsfritt!

Boendekostnad

SEB erbjuder bolån. Och mer.

Period Aktuell ränta Din ränta
3 mån 2,04 % 1,54 %
3 år 2,04 % 1,54 %
Ansök om lånelöfte