Ormingeringen 62

Bilder

  • Såld!
  • Flygfoto
  • Flygfoto
  • Föslag på utformning
  • Befintlig byggnad
  • Befintlig byggnad

Ormingeringen 62 , Nacka Orminge , Nacka

Tillfälle att förvärva en väldigt attraktiv tomt för bostadsrättsbyggnation vid angränsande grönområde. Ny detaljplan i laga kraft medger att befintlig byggnad rivs och att nya flerbostadshus uppförs med en total byggnads area (BTA) av 5200 kvm i . Förslag på byggnader finns eller så kan man rita själv. Möjligheten finns att bygga dagis/skola i bottenplanet eller bostäder. Fastigheten säljs i bolagsform. Säljaren önskar få in skriftliga anbud, kontakta mäklaren för instruktioner. Joakim Winthergard 070-667 89 84

4 285 kvm

Typ:
Flerbostadsfastighet
Area:
4 285 kvm
Tomtarea:
3 515 kvm
Driftskostnad:
112 927 kr/månad

Mer information

Visa objekt på karta

Mer om objektet

Interiör

Area

4 285 kvm

Fakta

Nya bebyggelse
Planförslaget medger att befintlig byggnad rivs och att nya flerbostadshus kan uppföras. Planförslaget medger att bostadshusen kan uppföras med högst fyra våningsplan. Taknockshöjden har begränsats till 57 meter över nollplanet. Planförslaget medger högst 50 nya bostadslägenheter. För planförslaget har illustrationer tagits fram för hur den nya bebyggelsen kan utformas, se bilder. Planförslaget medger även möjligheten att inrymma förskoleverksamhet i del av flerbostadshusens bottenplan.

Teknisk försörjning
Fastigheten är ansluten till kommunalt VA, dagvatten, fjärrvärme och elnät.

Gestaltning
För planområdet anger kulturmiljöprogrammet att bebyggelse ska utformas som tydliga årsringar samtidigt som en samverkan med den befintliga bebyggelsens karaktär och terränganpassade placering eftersträvas. Den nya exploateringen ska skapa en god sammanhållen bebyggelsemiljö tillsammans med den befintliga bebyggelsen i västra Orminge. Ny bebyggelse ska anpassas och förhålla sig till omgivande kulturmiljövärden.

Byggnad

Fastighetsbeteckning

Orminge 42:1

Allmänt om fastigheten

Driftskostnad

1 355 125 kr/år

Taxeringskod

320

Taxeringsvärde

11 607 000 kr

Summa pantbrev

10 000 000 kr

Tomt

Areal: 3 515 kvm

Tomtbeskrivning

Nya bebyggelse
Planförslaget medger att befintlig byggnad rivs och att nya flerbostadshus kan uppföras. Planförslaget medger att bostadshusen kan uppföras med högst fyra våningsplan. Taknockshöjden har begränsats till 57 meter över nollplanet. Planförslaget medger högst 50 nya bostadslägenheter. För planförslaget har illustrationer tagits fram för hur den nya bebyggelsen kan utformas, se bilder. Planförslaget medger även möjligheten att inrymma förskoleverksamhet i del av flerbostadshusens bottenplan.

Servitut etc

Förmån, Avtalsservitut: Ledning mm
Last, Avtalsservitut: Förbud värmecentral mm

Om området

I närheten

Livsmedelsbutiker
Mians Livs AB
290 m
Coop Extra
540 m
Daghem, Förskolor & Fritidshem
Ormingesnokens föräldrakooperativ
50 m
Ormingesnoken Ekonomisk Förening
50 m
Kollektivtrafik
Korsöstigen
220 m
Skarpövägen
340 m
Grundskolor
Orminge skola
240 m
Myrsjöskolan
910 m
Gymnasium
Björknäs Gymnasiesärskola
2,2 km
Universitet & Högskolor
Cygmed AB
3,1 km
Golfbanor & Golfklubbar
Bungenäs Utveckling Norra AB
1,9 km
Gotland Dunes Drift AB
1,9 km
Sport- & Idrottsanläggningar
Orminge bollplan
240 m
Vattenhuset AB
870 m
Simhallar & Utomhusbad
Vattenhuset AB
870 m
Myrsjön
990 m

Finns i närheten

Detta är en tjänst från Hitta.se som automatiskt mäter upp avstånd till olika platser. Vissa avvikelser kan förekomma då uträkningen bygger på luftväg och inte på det faktiska vägnätet. Det betyder att det inte tas hänsyn till naturliga hinder så som vatten, berg etc. Till exempel kan en affär på andra sidan sjön vara den närmsta enligt uträkningen.

Uppgifterna bygger på offentlig adressinformation. Det innebär att viss information kan saknas eller vara gammal.

Det här är HusmanHagberg

Äkta passion ger bättre affärer. Här är historien bakom varumärket.

Läs mer

Funderar du på att flytta?

Vill du veta vad din egen bostad är värd. Hör av dig till oss.

Läs mer

Jobba hos oss!

HursmanHagberg växer. Brinner du för att göra affärer och ha nöjda kunder? Välkommen!

Läs mer