Hamnvägen - Örsundsbro 4:32

Bilder

  • Del av tomt 4:32 och 4:33
  • Tomt 4:32
  • tomt 4:32 på vänster sida av vägen
  • Flera butiker i området
  • ICA i området

Pris

395 000 kr

Hamnvägen - Örsundsbro 4:32 , Örsundsbro centrum , Enköping

Obebyggd industritomt 1 180 kvm vid Hamnområdet i Örsundsbro för småindustri. Användes på 50-talet för naturgödslad odling av nätmeloner och har sedan mitten av 50-talet legat i träda och inte använts. Påbörjat planarbete 2005 för ändring till boende lagd på is.

Typ:
Industrimark
Tomtarea:
1 180 kvm
Pris:
395 000 kr

Mer information

Visa objekt på karta

Visningar

Ring för närmare info o visning - Sara Almert 072-202 30 90, 0171-393 00

Visa på karta

Mer om objektet

Byggnad

Fastighetsbeteckning

Örsundsbro 4:32

Allmänt om fastigheten

Taxeringskod

411

Taxeringsvärde

188 000 kr

Tomt

Areal: 1 180 kvm

Tomtbeskrivning

Granntomten 4:33 om 1 180 kvm är också till salu till samma pris. Gällande detaljplan 1987-07-06 anger industrimark för småindustri (får ej lukta eller låta för mycket).

Obebyggd industritomt 1 180 kvm vid Hamnområdet i Örsundsbro för småindustri eller bostadsändamål om kommunens plan ändras (se nästa stycke). Användes på 50-talet för naturgödslad odling av nätmeloner och har sedan mitten av 50-talet legat i träda och inte använts.

Påbörjat planarbete 2005 för ändring till boende lagd på is, fastigheterna Örsundsbro 4:32-33 är idag planlagda för småindustri (Sp 1023). I översiktsplanen för Örsundsbro är dock området där fastigheterna är belägna utpekat för centrumändamål och bostäder. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men visar kommunens övesiktliga intentioner vad gäller markanvändning. 2004-2005 påbörjade kommunen en planprocess för bland annat Örsundsbro 4:32-33 med avsikt att möjliggöra bostäder i området. Ett planprogram togs fram och var utsänt på samråd under vårvintern 2005. Fler frågor och förutsättningar gjorde att planprocessen sedan "kom av sig". Bland annat behövde utredas påverkan av värmepannan, möjlighet till flytt av densamma, översvämningsrisk, markföroreningar och trafikförsörjning. Vid denna tid var flera fastighetsägare, bland annat Lantmännen, involverade i processen. Kommunen äger ingen mark inom programområdet.

Kommunen ser fortfarande det som en lämplig utveckling att området i framtiden nyttjas för bostäder. Gällande detaljplan gäller dock. Fastighetsägare i området kan pröva att aktivera planprocess eller ställningstagande till nuvarande plan genom att antingen komma in med en ansökan om planbesked för att förnyat pröva ändringen till bostadsändamål, eller genom att söka förhandsbesked enligt nu gällande plan. I det senare fallet kan kommunen genom Byggnadsnämnden dock välja att fatta ett anståndsbeslut vilket innebär att man får två år på sig att lämna besked. Att söka förhandsbesked (hos byggnadsnämnden) eller planbesked (hos kommunstyrelsen plan, mark och exploateringsutskott) är förenat med kostnad.

Läs mer under fliken "Dokument och länkar" nedan.

Frågor om denna fastighet besvaras av
Sara Almert, Fastighetsmäklare och franchisetagare,
ansvarig för HusmanHagbergs Enköpingskontor,
Kungsgatan 25, 749 35 Enköping.
Mobil 072-202 30 90, kontoret 0171-393 00,
e-post sara.almert@husmanhagberg.se

Servitut etc

Det finns ett servitut för in- och utfartsväg över stamfastigheten Örsundsbro 36:1 (se bilaga)
Se bilagda Fastighetsinfo från Lantmäteriet.

Om området

Örsundsbro centrum

Kommunikation

Bil

I närheten

Livsmedelsbutiker
ICA Supermarket
140 m
Daghem, Förskolor & Fritidshem
Montessoriförskolan Snäckan
230 m
Solrosens Förskola
240 m
Kollektivtrafik
Nysätravägen
290 m
Örsundsbro centrum
350 m
Grundskolor
Örsundsbroskolan
420 m
Sport- & Idrottsanläggningar
Åvallens IP
450 m
Simhallar & Utomhusbad
Alsta
2,4 km

Finns i närheten

Detta är en tjänst från Hitta.se som automatiskt mäter upp avstånd till olika platser. Vissa avvikelser kan förekomma då uträkningen bygger på luftväg och inte på det faktiska vägnätet. Det betyder att det inte tas hänsyn till naturliga hinder så som vatten, berg etc. Till exempel kan en affär på andra sidan sjön vara den närmsta enligt uträkningen.

Uppgifterna bygger på offentlig adressinformation. Det innebär att viss information kan saknas eller vara gammal.

Bli kontaktad av mäklaren

* Obligatoriskt

Jag vill komma på visning

* Obligatoriskt

Jag vill bevaka slutpriset

* Obligatoriskt

Hör av dig till Sara Almert för mer information!

Sara Almert

Sara Almert

Enköping

Reg. Fastighetsmäklare Franchisetagare

Ansvarig mäklare

072-2023090

017139300

sara.almert@husmanhagberg.se

Det här är HusmanHagberg

Äkta passion ger bättre affärer. Här är historien bakom varumärket.

Läs mer

Funderar du på att flytta?

Vill du veta vad din egen bostad är värd. Hör av dig till oss.

Läs mer

Jobba hos oss!

HursmanHagberg växer. Brinner du för att göra affärer och ha nöjda kunder? Välkommen!

Läs mer