Vinn presentkort på ICA värt 1.000 kr inkl moms!

Nu har vi passerat över 500 följare på vår sida! Jätteroligt! Detta vill vi fira med en tävling!

Så här i midsommartider tänkte vi att du skulle få chansen att vara med och tävla om ett presentkort på ICA värt 1.000 kr inkl moms. Perfekt till midsommarmaten!

För att delta i tävlingen ska du:

1. Svara på frågan; vilken veckodag firar vi midsommarafton 2016?

2. Gilla och dela inlägget (som publiderats på Karlstads FB-sida)

3. Tagga dina vänner som du ska fira midsommar med samt ge en kort motivering till varför just du ska vinna!

Om jury, vinnare och pris:

Tävlingen avslutas här på Facebook den 20:e juni kl: 16:00. I juryn sitter medarbetare från HusmanHagberg Karlstad. Juryn utser en vinnare genom att hos alla bidrag med korrekt svar på frågan bedöma motiveringen. Roligast motivering vinner. Juryns beslut publiceras på Facebook och på hemsidan kort efter avslutad tävling. Juryns beslut kan inte överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinnaren kontaktas på de uppgifter han/hon lämnat.

Deltagande:

Denna tävling är öppen för personer som är lagligt och fysiskt bosatta i Sverige och som är tretton år eller äldre. Är du under 18 år måste du ha din målsmans godkännande för att delta i tävlingen på dessa villkor. För att kunna kontrollera att du har din målsmans godkännande kan HusmanHagberg komma att kontakta dig i det fall att du vinner ett pris i tävlingen.

Arrangör är HusmanHagberg Karlstad.

För att delta i tävlingen måste du uppfylla de tre punkterna ovan.

Arrangörens anställda och deras närmast anhöriga, och andra personer som har yrkesmässig anknytning till administrationen får ej delta i tävlingen.

Sekretess/personuppgiftshantering:

Vid deltagande i denna tävling kommer deltagaren att dela de personuppgifter som finns via deras synliga Facebooksida. Vinnaren kommer att ombes ge sin hemadress och kontaktuppgifter för att kunna motta sitt pris. Arrangören kommer att behandla dessa personuppgifter i syfte att fullfölja sina tävlingsförpliktelser. Vinnarens namn, profilnamn för Facebookkonto och ort samt motivering kan komma att publiceras och användas för marknadsföringsändamål, utan vidare ersättning. Genom att delta i tävlingen och godkänna dessa villkor samtycker deltagaren till att uppgifter används för de ändamål som anges i dessa villkor och att de behandlas av arrangören.

Övrigt:

Deltagande måste stämma överens med Facebooks regler: https://www.facebook.com/communitystandards

Arrangören tar inget ansvar för bidrag som går förlorade och/eller inte erhålls, skadade eller fördröjda bidrag, eller bidrag som inte kan förmedlas på grund av tekniska fel eller av något annat skäl som ligger utom dennes kontroll.

Arrangören ansvarar inte för eventuella avbrott i tävlingen på grund av tekniska fel, system- eller programfel, fördröjningar eller andra orsaker som kan påverka deltagarnas tävlande.

Arrangören förbehåller sig rätten att avslå ett bidrag och/eller att diskvalificera personer, om det finns skäl att tro att vederbörande har brutit mot lagen, och/eller om deltagarens beteende strider mot dessa villkor, och/eller om det finns anledning att misstänka fusk eller annat otillbörligt agerande.

Tävlingen är varken utvecklad, sponsrad, rekommenderad eller administrerad av Facebook och har heller ingen annan anknytning till Facebook.

Alla tvister som kan tänkas uppstå i samband med tolkning, ansökan eller bristande uppfyllelse av bestämmelserna häri, eller som uppstår i och med tävlingen ska regleras av svensk lag.